Thu ngân sách Nhà nước 4 tháng tăng 13,3%, riêng thu từ dầu thô tăng 93,4%

Thu ngân sách Nhà nước 4 tháng tăng 13,3%, riêng thu từ dầu thô tăng 93,4%

Thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm 2022 tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước, riêng thu từ dầu thô tăng 93,4%. Chi ngân sách Nhà nước tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2021, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.