Infographic: Việt Nam xuất khẩu, nhập khẩu nhiều nhất với quốc gia nào trong quý I/2023?

Hạ An - Alex Chu 07:25 | 11/04/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trong quý I, Hoa Kỳ là đối tác xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với giá trị đạt 20,76 tỷ USD, Trung Quốc là đối tác nhập khẩu lớn nhất với giá trị đạt 23,63 tỷ USD.