VEPR: Tăng trưởng GDP 2024 có thể chỉ đạt 5,85%, lạm phát 4,5% nếu không điều chỉnh chính sách

VEPR: Tăng trưởng GDP 2024 có thể chỉ đạt 5,85%, lạm phát 4,5% nếu không điều chỉnh chính sách

Theo Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, tăng trưởng mục tiêu 6,5% khó có thể đạt được trong năm 2024 do sự thu hẹp trong khu vực công, cầu tiêu dùng còn yếu và tỷ giá rủi ro tăng. Ở kịch bản cơ sở, VEPR nhận định tăng trưởng GDP chỉ khoảng 5,85% nếu không có những nỗ lực điều chỉnh chính sách.
Tỷ lệ nợ công/GDP của Việt Nam có xu hướng giảm dần

Tỷ lệ nợ công/GDP của Việt Nam có xu hướng giảm dần

Theo bản tin nợ công số 16 của Việt Nam giai đoạn 2018 – 2022 vừa được Bộ Tài chính công bố thì tỷ lệ nợ công/GDP của Việt Nam có xu hướng giảm dần thời gian qua. Tính đến hết năm 2022, nợ công tương đương 37,4% GDP. So với GDP, nợ nước ngoài tính đến hết năm 2022 khoảng 36,1% GDP.
GDP 9 tháng đầu năm 2023 tăng 4,24%

GDP 9 tháng đầu năm 2023 tăng 4,24%

9 tháng đầu năm 2023, GDP tăng trưởng 4,24%, chỉ cao hơn so với cùng kỳ năm 2020-2021, thế nhưng những tín hiệu phục hồi đã được thể hiện rõ rệt.