[Infographics] Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt hơn 398 triệu USD

PV/TTXVN 13:35 | 02/10/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chín tháng năm 2022, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt gần 398,3 triệu USD, bằng 69,6% với cùng kỳ năm 2021.

 Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (số liệu tính đến 20/9/2022)

Chín tháng năm 2022, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt gần 398,3 triệu USD, bằng 69,6% với cùng kỳ năm 2021.