KBC: Hàng loạt chỉ số tài chính tăng trưởng sau soát xét

Thùy Dương 13:29 | 23/08/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngày 22/8, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC) công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm đã được soát xét với lãi ròng tăng hơn 265 tỷ đồng so với báo tự lập trước đó của công ty.

Cụ thể, lãi ròng nửa đầu 2023 của  KBC đạt 2.068 tỷ đồng, tăng hơn 265 tỷ đồng tương ứng mức tăng 14,71% so với  báo cáo tự lập trước đó.

Công ty giải trình, nguyên nhân lợi nhuận tăng thêm do điều chỉnh tăng doanh thu và điều chỉnh giảm chi phí quản lý trong kỳ. Cụ thể, doanh thu của KBC đã tăng 6,5% so với báo cáo tự lập, lên 4.550 tỷ đồng. Khoản mục thay đổi đáng kể là chi phí quản lý doanh nghiệp với mức giảm 27% còn khoảng 294 tỷ đồng.

Như vậy trong 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận ròng của KBC lần lượt gấp 4,2 lần và 10,3 lần kết quả cùng kỳ năm ngoái. So với kế hoạch cả năm, công ty đã thực hiện được lần lượt 51% kế hoạch doanh thu và 52% mục tiêu lợi nhuận năm.

 Kết quả kinh doanh bán niên 2023 của Kinh Bắc (KBC). Nguồn: Thùy Dương tổng hợp từ BCTC DN

Ngoài ra, tại báo cáo sau soát xét, các chỉ số khác chênh lệch không đáng kể. Hết quý II/2023, tổng tài sản của KBC đạt gần 33.765 tỷ đồng, giảm 3% so với số đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là hàng tồn kho với tổng giá trị 11.940 tỷ đồng, đều là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án như KCN - KĐT Tràng Cát (7.984 tỷ đồng), KCN Tân Phú Trung (1.120 tỷ đồng), KĐT Phúc Ninh (1.113 tỷ đồng), KCN Nam Sơn – Hạp Lĩnh (hơn 609 tỷ đồng),...

Các  khoản phải thu ngắn hạn là 9.770 tỷ đồng, đa số là trả trước cho người bán ngắn hạn và phải thu về cho vay ngắn hạn và các khoản phải thu khác.

Lượng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn gần 3.950 tỷ đồng. Trong đó 1.862 tỷ đồng là chứng khoán kinh doanh. Theo thuyết minh, công ty đã rót gần 7,5 tỷ đồng vào cổ phiếu ITA của CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (dự phòng 5,7 tỷ đồng).

Số tiền còn lại được đầu tư vào công ty TNHH MTV Phát triển Khách sạn Hoa Sen -  doanh nghiệp do Kinh Bắc thành lập năm 2016 với vốn điều lệ 145 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Tại thời điểm 30/6, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 20.044 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ là 7.676 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 7.644 tỷ đồng. Nợ vay tài chính ở mức 4.166 tỷ đồng.