KHG liên tục giảm sàn, Tổng giám đốc đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu

Diên Vỹ 12:21 | 17/06/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE), bà Đinh Thị Nhật Hạnh, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã: KHG) vừa đăng ký mua vào 1.000.000 cổ phiếu KHG giữa lúc giá cổ phiếu này liên tục giảm sàn trong tuần qua.

Cụ thể, bà Đinh Thị Nhật Hạnh đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu KHG, tương đương giá trị giao dịch theo mệnh giá 10 tỷ đồng theo phương thức khớp lệnh và/ hoặc thỏa thuận. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến 22/6 đến 21/7, mục đích tăng tỷ lệ sở hữu cá nhân.

Trước giao dịch, bà Hạnh sở hữu 4.448.000 cổ phiếu KHG, tương đương tỷ lệ sở hữu 1%. Nếu thực hiện thành công giao dịch mua vào 1.000.000 cổ phiếu, bà Hạnh sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên 1,23%.

Tạm tính theo thị giá 7.350 đồng của cổ phiếu KHG tại thời điểm mở phiên giao dịch 17/6, ước tính bà Hạnh sẽ bỏ ra khoảng 7,35 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Kể từ khi lập đỉnh vượt 16.000 đồng/ cổ phiếu hồi cuối tháng 3, giá cổ phiếu KHG liên tục giảm cho đến nay và chốt phiên 16/6 ở vùng giá 7.300 đồng/ đơn vị, tức giảm 54,4%. Tính từ phiên giao dịch đầu tuần (13/6) đến nay, mã KHG liên tục nằm sàn, thị giá đã tụt từ 9.100 đồng/ cổ phiếu xuống 7.300 đồng/ cổ phiếu, tức giảm 19,8%.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022, Khải Hoàn Land ghi nhận doanh thu thuần đạt 198,9 tỷ đồng, tăng mạnh 148% so với mức 80,13 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu tài chính tăng 391% lên 72,98 tỷ đồng.

Trong khi đó, giá vốn hàng bán cũng tăng 178% so với cùng kỳ năm ngoái, chi phí bán hàng tăng 139,6%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 52,2% và chi phí tài chính tăng 43,6%.

Lợi nhuận trước thuế đạt 62,74 tỷ đồng, tăng 588% so với mức 9,11 tỷ đồng quý I/2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 49,57 tỷ đồng, tăng 582%.

Năm 2022, Khải Hoàn Land lên kế hoạch doanh thu thuần tăng 130% so với mức thực hiện năm 2022; lợi nhuận sau thuế tăng 90%.

Về tình hình tài chính, tính đến hết quý I/2022, tổng tài sản Khải Hoàn Land tăng 3% so với đầu kỳ lên 6.617,57 tỷ đồng.Trong đó, tài sản ngắn hạn là 1.666,95 tỷ đồng còn tài sản dài hạn là 4.950,62 tỷ đồng. Đa số tài sản của doanh nghiệp tập trung ở Phải thu ngắn hạn (1.116,16 tỷ đồng, tương đương 67% tài sản ngắn hạn) và Phải thu dài hạn (4.734,82 tỷ đồng, tương đương 71,5% tài sản dài hạn).

Nợ phải trả đến cuối kỳ là 1.870,62 tỷ đồng, tăng 8,6% so với đầu kỳ. Trong đó, nợ ngắn hạn là 1.072,64 tỷ đồng, còn lại 797,98 tỷ đồng là nợ dài hạn. Vay và nợ thuê tài chính (cả ngắn hạn và dài hạn) là 987,11 tỷ đồng, tương đương 52,8% nợ phải trả của doanh nghiệp.

Mặc dù trong kỳ, Khải Hoàn Land ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng đáng kể, báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý I/2022 cho thấy dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang ở mức âm. 

Cụ thể, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ -793,22 tỷ đồng. Bù lại lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư đạt 33,88 tỷ đồng và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính đạt 329,44 tỷ đồng (toàn bộ 329,44 tỷ đồng là tiền thu từ đi vay). Như vậy lưu chuyển tiền thuần trong kỳ là -430,1 tỷ đồng, dẫn đến tiền và tương đương tiền tính đến ngày 31/3/2022 giảm xuống còn 133,71 tỷ đồng từ mức 563,81 tỷ đồng vào đầu kỳ.