Kiểm soát chặt Y Tế khi xe khách liên tỉnh hoạt động lại

Theo VTC14 09:49 | 13/10/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Từ ngày 13/10, TP.HCM sẽ thí điểm hoạt động xe khách liên tỉnh. Việc thí điểm diễn ra trong 7 ngày, từ 13 đến 20/10. Tần suất xe được hoạt động tối thiểu 5% và tối đa 30% theo lưu lượng đơn vị khai thác trước đó.