Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết hợp tác ASEAN do Việt Nam đề xuất: Kỷ lục 110 nước đồng bảo trợ

16:48 | 24/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nghị quyết về hợp tác ASEAN - Liên Hợp Quốc mới đây đã được Đại hội đồng khóa 75 thông qua với 110 nước đồng bảo trợ. Đây là kỷ lục về số nước đồng bảo trợ kể từ năm 2002.
Với vai trò là Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam là nước thay mặt các quốc gia Đông Nam Á chủ trì soạn thảo nội dung về Nghị quyết hợp tác ASEAN - Liên Hợp Quốc. Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, đã thay mặt các nước ASEAN để giới thiệu về nghị quyết tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 75 mới diễn ra vào ngày 23/11 vừa qua.
 
So với Nghị quyết về hợp tác ASEAN - Liên Hợp Quốc gần đây nhất (được thông qua vào năm 2018), nghị quyết lần này do Việt Nam soạn thảo nội dung đã cập nhật các kết quả hợp tác nổi bật giữa Liên Hợp Quốc và ASEAN trong 3 năm gần đây: Kế hoạch hành động ASEAN-LHQ 2016-2020; Hội đồng Bảo An lần đầu tiên tổ chức thảo luận về vai trò của ASEAN trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế trong tháng Chủ tịch HĐBA của Việt Nam và việc thông qua Kế hoạch hành động ASEAN- Liên Hợp Quốc 2021-2025.
 
Nghị quyết hợp tác ASEAN do Việt Nam đề xuất được thông qua
Nghị quyết hợp tác ASEAN do Việt Nam đề xuất được thông qua
 
Ngoài ra, bản nghị quyết này còn đặc biệt nhấn mạnh các nỗ lực của ASEAN trong việc xây dựng Cộng đồng và ứng phó với đại dịch COVID-19. Nhiều nội dung hợp tác giữa LHQ và ASEAN được bổ sung hoặc làm đậm như tăng cường quan hệ đối tác và hợp tác gìn giữ, xây dựng và duy trì hòa bình; giảm thiểu rủi ro thiên tai và tăng cường phản ứng trong các trường hợp khẩn cấp; đa dạng sinh học và các biện pháp thực hiện Thập kỷ Hành động thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững 2030.
 
Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ đã thay mặt các nước ASEAN giới thiệu Nghị quyết, khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong thúc đẩy đối tác, hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực cũng như quan hệ đối tác toàn diện ngày càng được củng cố giữa ASEAN và LHQ. Đại sứ cũng thông tin về các nội dung mới, nổi bật trong Nghị quyết và cảm ơn sự ủng hộ của các nước thành viên LHQ trong tiến trình thương lượng, đồng bảo trợ và thông qua Nghị quyết.
 
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại hội đồng khóa 75 đã thảo luận và thông qua bằng đồng thuận nghị quyết về hợp tác ASEAN - Liên Hiệp Quốc với 110 nước đồng bảo trợ. Đây là kỷ lục về số nước đồng bảo trợ kể từ khi nghị quyết về hợp tác ASEAN - Liên Hiệp Quốc được đưa ra lần đầu tiên tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc năm 2002.
 
 
Thùy Dương