Mục tiêu bội chi ngân sách Nhà nước và tỷ lệ nợ xấu có thể không đạt được

16:45 | 21/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Hai mục tiêu về bội chi ngân sách Nhà nước (NSNN) và tỷ lệ nợ xấu trong kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 có thể không hoàn thành do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19.
Hai mục tiêu về bội chi ngân sách Nhà nước (NSNN) và tỷ lệ nợ xấu trong kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 có thể không hoàn thành do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19.
 
Mục tiêu bội chi ngân sách Nhà nước và tỷ lệ nợ xấu có thể không đạt được - ảnh 1 
Nghị quyết số 24/2016/QH14 được Quốc hội ban hành đã nếu ra 22 mục tiêu cụ thể về cơ cấu lại nền kinh tế đến năm 2020. Trong đó, 5 nhóm nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành vượt xa so với kế hoạch đề ra, góp phần tạo được bước tiến thực chất trong cơ cấu lại nền kinh tế của giai đoạn 2016-2020. 
 
Tuy nhiên, 7 mục tiêu có khả năng không hoàn thành và đáng chú ý là bội chi ngân sách Nhà nước và tỷ lệ nợ xấu có thể không được hoàn thành trong năm 2020.
 
Mục tiêu đặt ra là giảm dần tỷ lệ bội chi NSNN, đến năm 2020 xuống dưới 3,5% GDP và giảm tỷ lệ nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng xuống mức dưới 3%. Tỷ lệ bội chi NSNN bình quân năm giai đoạn 2016-2019 là 3,5% GDP (so với mức 5,4% giai đoạn 2011-2015), dự toán năm 2020 là 3,4% GDP.
 
Tuy nhiên, do tác động của đại dịch Covid-19 nên khả năng khó có thể đạt được mục tiêu như dự toán do thu ngân sách nhà nước có thể giảm trong khi đó chi ngân sách nhà nước tăng do phải hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.
 
Tỷ lệ nợ xấu nội bảng của các tổ chức tín dụng giảm từ mức 2,46% cuối năm 2016 xuống 1,63% cuối năm 2019, khoảng 1,92% tạm tính đến cuối tháng 7/2020. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 tác động nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp do đình trệ sản xuất và sự sụt giảm nhu cầu hàng hóa và dịch vụ, dẫn đến tình trạng nợ xấu có thể gia tăng, do đó mục tiêu có thể không đạt được. 
 
Bên cạnh đó, vẫn còn những tồn tại như thoái vốn Nhà nước chậm, hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước chậm chưa được cải thiện. Đến tháng 8/2020, đã có 177 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, với tổng giá trị là 443.503 tỷ đồng (giá trị vốn nhà nước là 207.116 tỷ đồng) thoái 25.669 tỷ đồng, thu về 172.917 tỷ đồng (gấp 6,8 lần giá trị sổ sách).
 
 
Hiệu quả đầu tư công chưa cao, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm và nhiều vướng mắc. Tiến độ, chất lượng xử lý nợ xấu, các tổ chức tài chính yếu kém chưa theo kịp yêu cầu của nền kinh tế.
 
Lý giải cho những tồn đọng này, ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư vẫn còn nhiều bất cập trong quy định hiện hành đang kìm hãm việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp cơ cấu của nền kinh tế. 
 
Hoàng Trang