PG Bank: Lãi trước thuế 6 tháng tăng gần 40%

PG Bank: Lãi trước thuế 6 tháng tăng gần 40%

Theo báo cáo tài chính quý II vừa được Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank - Mã: PGB) công bố, lũy kế 6 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần đạt 542,8 tỷ đồng, tăng 76,5%. Lãi trước thuế đạt 245,2 tỷ đồng, tăng 39,8% so với cùng kỳ 2021, tương đương với 57% kế hoạch năm.
Nợ xấu ngân hàng: Nỗi lo tăng dần về cuối năm

Nợ xấu ngân hàng: Nỗi lo tăng dần về cuối năm

Tỷ lệ nợ xấu nội bảng đến ngày 31/3/2022 là 1,53%. Tuy nhiên, trên tinh thần xem xét một cách thận trọng, tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ tại VAMC chưa xử lý và nợ tiềm ẩn thành nợ xấu có thể ở mức cao 5,76% .