Ngân hàng Nhà nước hạ trần một loạt lãi suất từ ngày 1/10

19:02 30/09/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Chiều 30/9, Ngân hàng Nhà Nước tiếp tục công bố hạ trần một loạt lãi suất điều hành, trong đó lãi suất huy động ngắn hạn chỉ còn 4%.

Theo Quyết định số 1728/QĐ-NHNN ngày 30/9, cơ quan quản lý tiền tệ giảm 0,5 điểm % với các mức lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng.
 
Cụ thể, lãi suất tái cấp vốn từ 4,5%/năm xuống còn 4%/năm. Lãi suất tái chiết khấu từ 3%/năm xuống còn 2,5%/năm. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng giảm từ 5,5%/năm xuống còn 5%/năm.
 
Lãi suất chào mua giấy tờ có giá thông qua nghiệp vụ thị trường mở giảm từ 3%/năm xuống còn 2,5%/năm.

ngan hang nha nuoc tran lai suat
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hạ trần lãi suất trong chiều 30/9. Ảnh: Internet
 
Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng công bố Quyết định số 1729/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam (VND) của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN.
 
Cụ thể, lãi suất tối đa áp dụng với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,2%/năm. Lãi suất tôí đa áp dụng với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng tới 6 tháng từ 4,25% xuống còn 4%/năm. Lãi suất tối đa cho tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng tới 6 tháng tại Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô giảm từ 4,75%/năm xuống còn 4,5%/năm. Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do TCTD ấn định trên cơ sở cung – cầu vốn thị trường.
 
Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước còn công bố thêm Quyết định số 1730/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN.
 
Cụ thể, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế giảm từ 5%/năm xuống còn 4,5%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô với các nhu cầu vốn này giảm từ 6%/năm xuống còn 5,5%/năm.
 
ngan hang nha nuoc tran lai suat
Mức trần lãi suất mới sẽ chính thức hiệu lực từ 1/10. Ảnh: Internet
 
Theo Ngân hàng Nhà nước, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, người dân, đảm bảo an sinh xã hội trước đại dịch COVID-19, cơ quan này đã thực hiện nhiều chính sách đồng bộ về tiền tệ để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế.
 
Thành quả đến khi sau 9 tháng đầu năm 2020, tăng trưởng kinh tế của cả nước đạt 2,12% trong khi lạm phát được kiểm soát.
 
Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định tiếp tục hạ trần lãi suất điều hành. Quyết định này chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.
 
Anh Quân