ADB phê duyệt khoản vay gần 300 triệu USD cho Việt Nam để hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng

22:15 | 19/12/2017 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Ngày 18/12/2017, Ban Giám đốc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã phê duyệt hai khoản vay gần 300 triệu USD cho Việt Nam để hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng.
ADB phê duyệt khoản vay gần 300 triệu USD cho Việt Nam để hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng - ảnh 1
 ADB phê duyệt hai khoản vay gần 300 triệu USD cho Việt Nam để hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng. 
Theo đó, ADB sẽ cho Việt Nam vay 150 triệu USD giúp Việt Nam thực hiện Dự án Cơ sở Hạ tầng cơ bản cho Tăng trưởng đồng đều ở các tỉnh Đông Bắc. Tổng chi phí của Dự án là 195,9 triệu USD, trong đó, phần đóng góp của Chính phủ Việt Nam là 45,9 triệu USD. Dự kiến Dự án sẽ hoàn thành vào quý I năm 2023 và dự kiến sẽ giúp ích cho hơn 212.000 người dân tại bốn tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang và Lạng Sơn.

Đồng thời, ADB phê duyệt khoản vay trị giá 149 triệu USD giúp Việt Nam thực thi Dự án Cơ sở Hạ tầng cơ bản cho Tăng trưởng đồng đều ở các tỉnh Bắc Trung Bộ", bao gồm một khoản vay thông thường trị giá 52 triệu USD và một khoản vay ưu đãi trị giá 97 triệu USD. Dự án sẽ cải thiện các dịch vụ cơ sở hạ tầng cơ bản và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đồng đều, bền vững, mang lại lợi ích cho hơn 1 triệu người tại bốn tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình và Quảng Trị.

Ông Eric Sidgwick, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam, cho biết: Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng đáng ghi nhận trong những năm qua. Song phần lớn lợi ích kinh tế đều tập trung ở các đô thị, trong khi các vùng nông thôn-gồm cả những tỉnh đông bắc–đang tụt lại phía sau.

Ông Eric Sidgwick tin tưởng hai dự án trên sẽ giúp hiện thực hóa tiềm năng tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ của vùng Đông Bắc Việt Nam, thúc đẩy tăng trưởng đồng đều, thu hẹp khoảng cách phát triển thông qua việc hội nhập các thành phố và khu vực nông thôn các tỉnh Bắc Trung Bộ.