Nghị định gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất sẽ tháo gỡ khó khăn cho DN

13:55 | 12/03/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Để hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp trước tác động của COVID-19, Bộ Tài chính đang khẩn trương xin ý kiến về dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất để sớm trình Chính phủ ký ban hành.

Nghị định gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất sẽ tháo gỡ khó khăn cho DN - ảnh 1
Nguồn: Internet. 
Ngày 04/3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19. Tại Điểm 1, Mục II của Chỉ thị có giao: “Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho đối tượng chịu ảnh hưởng bở dịch COVID-19, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2020.

Ngày 10/3, Bộ Tài chính đã ký công văn xin ý kiến tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Nội dung của dự thảo Nghị định đang được gửi xin ý kiến như sau:

Căn cứ vào thẩm quyền của Chính phủ quy định tại Điều 49 Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 14 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13, Khoản 3 Điều 6 Luật số 71/2014/QH13), gia hạn nộp thuế trong trường hợp “không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác theo quy định của Chính phủ và Thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá 01 năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế”. Về thẩm quyền gia hạn nộp thuế, Khoản 1 Điều 50 Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 15 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13) quy định “Chính phủ gia hạn nộp thuế trong trường hợp việc gia hạn nộp thuế không dẫn đến điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước đã được Quốc hội quyết định”. Bộ Tài chính đề xuất các giải pháp về thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với tác động của dịch COVID-19.

Theo đó, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất trong các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất giày, dép; sản xuất sản phẩm từ cao su; aản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; sản xuất, lắp ráp ô tô (trừ sản xuất, lắp ráp ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống) là đối tượng được hỗ trợ từ Nghị định này.

Cùng với đó là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động kinh doanh trong các ngành vận tải và du lịch (vận tải đường sắt; vận tải đường bộ; vận tải đường thủy; vận tải hàng không; kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải;  dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch); doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.  

NSNN từ thuế GTGT sẽ giảm 22.600 tỷ đồng; gia hạn thuế, thuê đất trên 30.000 tỷ đồng

Dự thảo Nghị định nêu rõ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất như sau:

Đối với thuế giá trị gia tăng: Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của các tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2020 của các doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Mục I nêu trên đang thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng phải nộp theo tháng. Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của quý I và quý II năm 2020 của các doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Mục I nêu trên đang thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng phải nộp theo quý. Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số thuế GTGT phải nộp và hồ sơ khai bổ sung gửi đến cơ quan thuế trước thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp tờ khai thuế GTGT tháng, quý theo quy định pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế GTGT phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế GTGT đã kê khai. Thời hạn nộp thuế GTGT của tháng, quý được gia hạn như sau:

- Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 3 năm 2020 chậm nhất là ngày 20/9/2020.

- Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 4 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 10 năm 2020.

- Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 5 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2020.

- Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 6 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2020.

- Thời hạn nộp thuế GTGT Quý 01 năm 2020 chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2020.

- Thời hạn nộp thuế GTGT Quý 02 năm 2020 chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2020.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức có các Chi nhánh, đơn vị trực thuộc ở địa phương cấp tỉnh khác nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính (không bao gồm đơn vị có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 1%, 2%) thực hiện khai thuế GTGT riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các Chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT nếu có hoạt động sản xuất kinh doanh trong các ngành kinh tế thuộc lĩnh vực được gia hạn.

Bộ Tài chính đánh giá: Thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT 05 tháng đối với số thuế GTGT phải nộp từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2020 (nộp thuế trong tháng 4 đến tháng 7) thì số thu NSNN của các tháng đó giảm khoảng khoảng 22.600 tỷ đồng (trong đó, số thuế GTGT giãn của doanh nghiệp theo ngành kinh tế: 11.700 tỷ đồng; số thuế GTGT giãn của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ: 10.900 tỷ đồng).

Tuy nhiên, số thu NSNN của năm 2020 không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 31/12/2020. Trên cơ sở số thuế phát sinh phải nộp năm 2019 của nhóm được gia hạn là khoảng 3.000 tỷ đồng nhưng số thu NSNN của năm 2020 không giảm do hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 15/12/2020.

Đối với tiền thuê đất: Dự thảo Nghị định nêu rõ: Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm và sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh thuộc các ngành kinh tế thuộc lĩnh vực được gia hạn. Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật. Thời hạn nộp tiền thuê đất được gia hạn chậm nhất là ngày 31 tháng 10 năm 2020.

Bộ Tài chính dự kiến số tiền thuê đất được gia hạn khoảng 4.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu NSNN của năm 2020 không giảm do doanh nghiệp hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 31/10/2020. Như vậy vối đối tượng và thời gian gia hạn như dự thảo thì số thuế và tiền thuê đất dự kiến gia hạn trên 30.000 tỷ đồng.

Để hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, dự kiến Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trình tự thủ tục xin hoãn, giãn thuế rất đơn giản

Nghị định gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất sẽ tháo gỡ khó khăn cho DN - ảnh 2
Họp báo chuyên đề để cung cấp thông tin liên quan đến dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.
Tại cuộc họp báo chuyên đề để cung cấp thông tin liên quan đến dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất vào chiều ngày 11/3, nhiều phóng viên phản ánh cộng đồng doanh nghiệp đang mong chờ Nghị định sớm được ban hành đi vào thực thi. Trước những băn khoăn của doanh nghiệp về thủ tục xin xin hoãn, giãn thuế, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế Phạm Đình Thi nhấn mạnh trình tự thủ tục này rất đơn giản. Doanh nghiệp, tổ chức hộ gia đình cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng gia hạn gửi hồ sơ theo mẫu kê khai online là được gia hạn.

“Những doanh nghiệp thuộc đối tượng quy định trong Nghị định sẽ không cần phải có văn bản xác nhận của cơ quan bảo hiểm mà chỉ cần bản thân doanh nghiệp đó kê khai xin giãn, hoãn thuế là đủ. Đây là Nghị định rút gọn nhằm hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp nên không cần ban hành thông tư hướng dẫn. Hiện nay, tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp nên Bộ Tài chính vẫn luôn bám sát để tham mưu cho Chính phủ những chính sách tài chính kịp thời để tháo gỡ khó khăn với các doanh nghiệp, tổ chức và người dân”, ông Thi khẳng định.