Nghị quyết 194: Vietnam Airlines được vay không quá 4.000 tỷ đồng với lãi suất thấp

20:54 | 08/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo Nghị quyết 194 mới được Chính phủ ban hành, hãng hàng không quốc gia đã được phê duyệt vay có tài sản đảm bảo không quá 4.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi.
Cụ thể, Chính phủ đã đồng ý cho doanh nghiệp vay ưu đãi qua Nghị quyết 194 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 135/2020/QH14 của Quốc hội về những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
 
Vietnam Airlines sẽ được vay có tài sản đảm bảo không quá 4.000 tỷ đồng với lãi suất thấp để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, không để xảy ra việc trục lợi chính sách.
 
Vietnam Airlines được vay không quá 4.000 tỷ đồng
Theo Nghị quyết 194 mới được Chính phủ ban hành, hãng hàng không quốc gia đã được phê duyệt vay có tài sản đảm bảo không quá 4.000 tỷ đồng với lãi suất 0%. Ảnh: Hoàng Hà.

Đồng thời, Vietnam Airlines được phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Tổng công ty Đầu tư & Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) được yêu cầu thực hiện quyền mua cổ phần của cổ đông Nhà nước tại Vietnam Airlines.
 
Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tái cấp vốn không có tài sản đảm bảo cho tổ chức tín dụng (không bao gồm các tổ chức tín dụng đang được kiểm soát đặc biệt) đã cho Vietnam Airlines vay. Thời gian tái cấp vốn tối đa 1 năm, khoản tái cấp vốn được tự động gia hạn 2 lần tại thời điểm đến hạn với dư nợ gốc tái cấp vốn. Thời gian gia hạn mỗi lần là 1 năm. Tổng thời gian tái cấp vốn và gia hạn tối đa không quá 3 năm. Thời gian giải ngân tái cấp vốn không muộn hơn ngày 31/12.
 
NHNN có trách nhiệm chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, xác định tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro phù hợp đối với các khoản cho Vietnam Airlines vay theo Nghị quyết 194. Tổ chức tín dụng cho Vietnam Airlines vay cũng có trách nhiệm trả nợ tái cấp vốn cho NHNN đầy đủ, đúng hạn.
 
Trước đó tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Vietnam Airlines, lãnh đạo Vietnam Airlines cho hay đến cuối tháng 12, doanh thu hợp nhất của hãng ước đạt hơn 42.500 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ đạt doanh thu gần 33.000 tỷ, đều vượt so với kế hoạch.
 
Như vậy, hai chỉ tiêu này vượt kế hoạch 1.937 tỷ đồng (tương đương 4,8%) và 448 tỷ đồng (tương đương 1,4%). Trong đó, số lỗ của công ty mẹ dự kiến ở mức hơn 12.000 tỷ đồng, giảm lỗ 2.420 tỷ so với kế hoạch.
 
Doanh nghiệp cho biết mức lỗ sẽ giảm thêm khoảng 2.858 tỷ đồng khi hoàn tất các thủ tục điều chỉnh khấu hao, phân bổ chi phí sửa chữa, bảo dưỡng theo chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn của Chính phủ.
 
Vietnam Airlines dự kiến có lãi từ năm 2023 và hết lỗ lũy kế vào năm 2025 trên cơ sở dịch bệnh được kiểm soát, nhu cầu di chuyển, du lịch nội địa và quốc tế được phục hồi.

Theo Zing