Vietnam Airlines đề xuất kéo dài chính sách hỗ trợ tới năm 2024

Vietnam Airlines đề xuất kéo dài chính sách hỗ trợ tới năm 2024

Theo Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, các chính sách hỗ trợ cần kéo dài đến hết năm 2024 khi mà thị trường vận tải hàng không nội địa cũng như thị trường vận tải hàng không quốc tế đã có những bước phục hồi với mức tăng trưởng của năm 2019.
Vietnam Airlines lỗ quý III nhẹ hơn hai quý trước

Vietnam Airlines lỗ quý III nhẹ hơn hai quý trước

Vietnam Airlines lỗ sau thuế 3.531 tỷ đồng trong quý III, tăng 17% so với số lỗ cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, vốn chủ sở hữu của Vietnam Airlines đã chuyển từ âm sang dương sau khi được bơm thêm gần 8.000 tỷ đồng.