Nghỉ việc khi công ty đang nợ BHXH, người lao động có được chốt sổ bảo hiểm?

10:46 | 19/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nếu người lao động đủ điều kiện chấm dứt hợp đồng lao động thì doanh nghiệp phải có trách nhiệm đóng đủ BHXH.
Nhiều doanh nghiệp trong thời kỳ khó khăn tới mức nợ bảo hiểm của nhân viên. Lúc này, người lao động rơi vào tình cảnh muốn nghỉ việc nhưng sợ công ty không có khả năng thanh toán lương và chốt bảo hiểm xã hội.
 
Theo quy định hiện hành ở điểm 3.2, Khoản 3, Điều 46 quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH, đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH. 
 
Doanh nghiệp phải đóng đủ số tiền đóng các khoản trên bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định và cơ quan BHXH sẽ xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
 
Nghỉ việc khi công ty đang nợ BHXH có được chốt sổ bảo hiểm
 
Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì chỉ có thể xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng. Sau khi thu hồi được số tiền mà doanh nghiệp đó còn nợ thì BHXH sẽ xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.

Như vậy, người lao động cần biết, thời điểm chốt sổ BHXH không phụ thuộc vào thời gian nghỉ việc của người lao động mà tùy thuộc vào việc doanh nghiệp đã đóng BH tới thời điểm nào. Đối với khoản thời gian mà doanh nghiệp còn nợ BHXH thì khi nào công ty đóng sẽ bổ sung cho người lao động đến đúng thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
 
Theo BHXH Việt Nam, quy định này đúng với cả trường hợp công ty đã phá sản. Nếu công ty đột ngột phá sản, không thể chốt sổ BHXH cho nhân viên, thì người lao động có thể tự làm thủ tục chốt sổ. Thời điểm chốt sổ căn cứ vào thời gian mà doanh nghiệp mà đã hoàn thành bảo hiểm. Nếu thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.
 
 
Hà Ly