Những điều cần lưu ý về thuế và bảo hiểm xã hội dành cho doanh nghiệp

Những điều cần lưu ý về thuế và bảo hiểm xã hội dành cho doanh nghiệp

“Thuế và Bảo hiểm xã hội” luôn là vấn đề mà các doanh nghiệp đều đặc biệt quan tâm, không thể thiếu ở bất kỳ một doanh nghiệp nào ở Việt Nam hiện nay. Pháp luật về Thuế và Bảo hiểm xã hội không khó nhưng để làm đủ và đúng các quy trình, thủ tục giấy tờ, chi phí liên quan thì hoàn toàn không hề dễ với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp bắt đầu khởi nghiệp.
Đóng bảo hiểm xã hội 15 năm có thể nhận lương hưu?

Đóng bảo hiểm xã hội 15 năm có thể nhận lương hưu?

Bộ LĐ – TB & XH vừa đề xuất, sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm.