Sửa Luật Đất đai: Tháo 'rào cản', tạo động lực

Sửa Luật Đất đai: Tháo 'rào cản', tạo động lực

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân, bộ, ngành, đoàn thể liên quan... nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của toàn dân, hoàn thiện dự án Luật bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước. Có thể nói, đây là dự án luật được dư luận đặc biệt quan tâm bởi tầm ảnh hưởng sâu rộng tới phát triển kinh tế, an sinh xã hội.
Hà Nội dành 437.000 tỷ đồng phát triển nhà ở đến năm 2025

Hà Nội dành 437.000 tỷ đồng phát triển nhà ở đến năm 2025

UBND thành phố vừa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 -2025. Theo đó, tổng nhu cầu vốn để đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 khoảng 437.000 tỷ đồng; trong đó, vốn xây dựng nhà ở thương mại khoảng 250.000 tỷ đồng; vốn xây dựng nhà ở riêng lẻ do dân tự xây khoảng 65.000 tỷ đồng; vốn xây dựng nhà ở xã hội khoảng 12.500 tỷ đồng; vốn xây dựng nhà ở tái định cư khoảng 9.500 tỷ đồng.
Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi: Cần cụ thể và thống nhất quy định giữa các Luật

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi: Cần cụ thể và thống nhất quy định giữa các Luật

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được lấy ý kiến nhân dân từ ngày 3/1 đến ngày 15/3/2023. Theo các chuyên gia luật, người dân, nhà nghiên cứu, Dự thảo Luật Đất đai đã được cơ quan có trách nhiệm soạn thảo với tinh thần cầu thị, tiếp thu, lắng nghe. Tuy nhiên, hiện nay cũng có ý kiến cho rằng còn nhiều quy định trong dự thảo vẫn còn chung chung, chưa cụ thể và thống nhất với luật liên quan.