Nhiều ngân hàng sắp chia cổ tức bằng tiền mặt

Đông Bắc 16:00 | 26/01/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nhiều ngân hàng đã lên kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt sau 3 năm không thực hiện theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước.

 

Mới đây, tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2023, nhà điều hành đã yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, cắt giảm chi phí hoạt động để có cơ sở giảm thêm lãi suất cho vay.

Ngoài ra, NHNN cũng khuyến khích các ngân hàng trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính và khả năng cấp tín dụng cho nền kinh tế, ổn định mặt bằng lãi suất thị trường.

Sau 3 năm liên tiếp không chia cổ tức bằng tiền mặt theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, đến nay, nhiều ngân hàng đã khởi động lại kế hoạch chia cổ tức theo hình thức này.

 Nhiều ngân hàng đã khởi động lại kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt. Ảnh Đông Bắc.

Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) mới đây đã công bố kết quả kinh doanh năm 2022 với lợi nhuận trước thuế tăng 32%, đạt hơn 10.580 tỷ đồng. Trước đó, lãnh đạo ngân hàng cho biết sẽ tính toán mức cổ tức tối ưu để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vào đầu năm nay. Trong đó, kế hoạch nhà băng này đưa ra là có thể chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 35% vốn điều lệ, tương đương cổ đông sở hữu một cổ phiếu VIB sẽ nhận 3.500 đồng tiền mặt.

Hiện ngân hàng này đã thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 10/2 và thời gian tổ chức đại hội dự kiến trong tháng 3 năm nay.

Với hơn 2,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VIB dự kiến phải chi ra gần 7.400 tỷ đồng tiền mặt để trả cổ tức cho cổ đông nếu kế hoạch trên được thông qua.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank (mã: TPB) cũng vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2023.

Cụ thể, TPBank dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tương đương cổ đông sở hữu một cổ phiếu TPB sẽ nhận được 2.500 đồng. Nguồn vốn chi trả dự kiến lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn đến năm 2021 sau khi trích lập các quỹ theo điều lệ ngân hàng.

Nếu kế hoạch được cổ đông thông qua, TPBank sẽ chi trả cổ tức ngay trong quý I năm nay. Với hơn 1,58 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, nhà băng này sẽ phải chi xấp xỉ 4.000 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Theo tài liệu ngân hàng công bố, số lợi nhuận còn lại và các quỹ thặng dư lũy kế đến hết năm 2022 của TPBank đạt hơn 13.364 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, sau trích quỹ đến cuối năm 2021 là hơn 5.486 tỷ đồng.

Một nhà băng nữa cũng đang lên kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt là VPBank. Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của VPBank, Chủ tịch ngân hàng - ông Ngô Chí Dũng - đã thông báo về việc từ năm 2023, HĐQT sẽ trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 30% lợi nhuận sau thuế hàng năm.

Tại ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cũng có phương án chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% và 15% bằng cổ phiếu. Nếu kế hoạch được NHNN chấp thuận, ngân hàng sẽ thực hiện chi trả trong năm 2023.

ACB hiện có vốn điều lệ hơn 33.774 tỷ đồng, tương đương hơn 3,377 tỷ cổ phiếu niêm yết và lưu hành. Với tỷ lệ cổ tức tiền mặt 10%, nhà băng này sẽ phải chi xấp xỉ 3.400 tỷ đồng.