Nhức nhối tình trạng `cắt` điều kiện kinh doanh này, `mọc` thêm thủ tục khác

17:50 | 09/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Hiện tại, nhiều thủ tục hành chính đang tạo ra rào cản cho các doanh nghiệp, người dân thực hiện quyền của mình.