Những nội dung chính sẽ được xem xét, thảo luận tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đợt 2

15:36 | 02/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội XIV đợt 2 dự kiến sẽ diễn ra trong 15 ngày từ ngày 2/11-17/11. Các đại biểu sẽ họp tập trung tại tòa nhà Quốc hội tại Hà Nội.
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội XIV được tổ chức làm 2 đợt. Đợt 1 của Kỳ họp đã diễn ra từ ngày 20/10. Kỳ họp thứ 10, Quốc hội XIV diễn ra trong 6 ngày (rút ngắn 1 ngày so với dự kiến), được tổ chức qua hình thức họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội tới các điểm cầu truyền hình tại các Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố. Đợt 2 của Kỳ họp mới đây đã được diễn ra tại Hà Nội, dự kiến sẽ kéo dài trong 15 ngày từ 2/11 tới 17/11.
 
Nội dung chính Kỳ họp Quốc hội khóa XIV đợt 2
Đợt 2 kỳ họp thứ 10, Quốc hội XIV đã bắt đầu vào sáng nay tại
Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội
 
Ở đợt 1 của Kỳ họp, Quốc hội đã thảo luận về 7 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết, các báo cáo về Kinh tế - Xã hội, ngân sách ngân sách Nhà nước, cơ cấu lại nền kinh tế, kế hoạch đầu tư công trung hạn, kết quả thực hiện Nghị quyết số 100 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 10, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 và Báo cáo về hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong năm Chủ tịch AIPA.
 
Đợt 2 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội XIV, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung rất quan trọng, đó là Quốc hội sẽ thông qua các Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021, Nghị quyết kỳ họp... trong đó những chính sách thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giúp nền kinh tế vượt qua các khó khăn do thiên tai, đại dịch gây ra; Quốc hội sẽ xem xét quyết định các vấn đề về nhân sự (bãi nhiệm đại biểu Quốc hội với ông Phạm Phú Quốc, miễn nhiệm nhân sự một số thành viên Chính phủ và phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự một số thành viên Chính phủ, nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao).
 
Nội dung chính Kỳ họp Quốc hội khóa XIV đợt 2
Nội dung chính Kỳ họp Quốc hội khóa XIV đợt 2

Đồng thời, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII. Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận, góp ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu mở đầu phiên họp đợt 2, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng những đại biểu Quốc hội sẽ tiếp nối những kết quả tích cực từ cuộc họp đợt 1, tiếp tục phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra nhiều đóng góp xây dựng, vì lợi ích chung của đất nước và nhân dân. Từ đó, lan tỏa những hiệu ứng tích cực, để kỳ họp thứ 10 thành công tốt đẹp.
 
 
 
Thùy Dương