Nợ công vẫn trong giới hạn an toàn

Thùy Dương 20:33 | 05/01/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Dự kiến đến cuối năm 2021, các chỉ tiêu nợ đều trong giới hạn an toàn được Quốc hội phê chuẩn.

Cụ thể, nợ công khoảng 43,7% GDP; nợ Chính phủ khoảng 39,5% GDP; nợ nước ngoài quốc gia khoảng 39,0% GDP; nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với thu ngân sách Nhà nước dưới 23%; chỉ tiêu nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia so với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ (không bao gồm trả nợ gốc ngắn hạn) khoảng 6,3%.

Theo bà Nguyễn Xuân Thảo, năm 2021, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại cũng đã kiên trì, chủ động trong huy động vốn. Theo đó, đã tham mưu ký kết 12 hiệp định vay cụ thể với tổng trị giá 958,27 triệu USD, hoàn thành đàm phán hoặc trao đổi kỹ thuật về 11 hiệp định vay khác với trị giá 924 triệu USD. Đồng thời, Cục cũng tham mưu trình Bộ để sửa đổi, gia hạn đối với 22 thỏa thuận khung và vay cụ thể, kết quả huy động vốn thể hiện nỗ lực lớn của Cục trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Trong năm 2021, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại đã quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn vay. Tính đến thời điểm báo cáo, lũy kế giải ngân vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài thuộc dự toán chi đầu tư công của ngân sách trung ương ước đạt 13.795,28 tỷ đồng, bằng 26,76% kế hoạch; trong đó, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương  đạt 8.236,86 tỷ đồng, bằng 23,59%; giải ngân của các bộ, ngành Trung ương là 5.558,42 tỷ đồng, bằng 33,41%.

Bên cạnh những mặt đã đạt được, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà chỉ ra một số mặt còn hạn chế trong quản lý vốn ODA, vốn vay nước ngoài. Vì vậy, Thứ trưởng yêu cầu cần tiếp thu để hoàn thiện, sửa đổi, khắc phục, đặc biệt là làm sao để quản lý vốn ODA, vốn vay nước ngoài hiệu quả, đồng thời coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại trong năm 2022.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại trong năm 2022 tiếp tục rà soát lại việc đàm phán các hiệp định khung và hiệp định vay cụ thể; trong đó, ngoài các điều kiện, điều khoản, cần lưu ý các khoản vay có điều kiện ràng buộc như điều kiện về đấu thầu hạn chế, về thuế.

Cùng với đó, thẩm định các chương trình, dự án chặt chẽ, làm rõ sự cần thiết của các dự án, cơ chế tài chính đảm bảo hiệu quả. Đồng thời, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại cần phối hợp với các bộ, ngành để giải ngân vốn nhanh, tháo gỡ vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương, chủ dự án.