Novaland lãi ròng 1.646 tỷ đồng trong quý IV/2023

Nguyên Ngọc 10:56 | 31/01/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL) vừa công bố BCTC hợp nhất quý IV/2023. Theo đó, cả năm 2023 Novaland lãi ròng gần 805 tỷ đồng.
 

 Cụ thể, trong quý cuối năm công ty đạt 2.028 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.646 tỷ đồng lãi ròng, giảm 37% về doanh thu nhưng gấp 12 lần về lợi nhuận so với cùng kỳ.

Doanh thu trong quý được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Palm City, Lakeview City, Saigon Royal...

Trong khi mảng kinh doanh chính là bất động sản ghi nhận giảm nguồn thu, Novaland tăng doanh thu tài chính và lợi nhuận khác, lần lượt đóng góp 1.825 tỷ đồng và 572 tỷ đồng vào kết quả kinh doanh trong quý.

Lũy kế cả năm 2023, công ty đạt 4.759 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 805 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt giảm 57% và 63% so với năm 2022. Theo đó, công ty thực hiện được 50% kế hoạch doanh thu nhưng vượt 220% kế hoạch lợi nhuận năm đã được các cổ đông thông qua.

Ngoài doanh thu hơn 4.000 tỷ từ chuyển nhượng bất động sản, Novaland còn ghi nhận thêm một số nguồn thu khác trong năm như: Lãi hợp đồng hợp tác đầu tư 3.226 tỷ đồng, lãi thoái vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Nhơn 1.179 tỷ đồng, lãi mua bán chứng khoán kinh doanh 415 tỷ đồng, thu tiền phạt vi phạm hợp đồng 1.035 tỷ đồng...

(Nguồn: Nguyên Ngọc tổng hợp; Đồ họa: Nguyên Ngọc).

 

Dòng tiền kinh doanh trong năm ghi nhận âm 3.182 tỷ đồng (năm 2022 âm 3.047 tỷ đồng). Dòng tiền thuần trong năm âm hơn 5.188 tỷ đồng, giảm so với mức âm 8.649 tỷ đồng trong năm 2022 (chi đầu tư góp vốn hơn 20.000 tỷ).

(Nguồn: Nguyên Ngọc tổng hợp; Đồ họa: Nguyên Ngọc).

Tính đến ngày 31/12/2023, quy mô tài sản của Novaland thu hẹp về 241.376 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Trong đó, tổng các khoản phải thu ngắn và dài hạn giảm hơn 14.800 tỷ đồng về còn 81.605 tỷ đồng, tương đương 33,8% tài sản.

Thuyết minh BCTC cho thấy, các khoản phải thu lớn nằm ở hợp tác đầu tư phát triển dự án (35.200 tỷ); đặt cọc mua cổ phần, chuyển nhượng vốn góp (hơn 13.000 tỷ); cho vay tín chấp ngắn hạn hơn 6.760 tỷ đồng; đặt cọc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (hơn 4.600 tỷ); đặt cọc chuyển nhượng bất động sản (hơn 3.720 tỷ)…

Tồn kho tăng thêm 3% lên 138.598 tỷ đồng, chiếm 57,4% tổng giá trị tài sản và chủ yếu là giá trị bất động sản để bán đang xây dựng, thông tin cụ thể về các dự án không được công bố.

Nợ phải trả ghi nhận 195.874 tỷ đồng, giảm khoảng 8% so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ vay còn 57.705 tỷ đồng (giảm 11%). Dư nợ trái phiếu còn hơn 38.600 tỷ đồng.

Năm qua Novaland vay mới chưa đến 5.000 tỷ đồng, ngược lại đã trả gần 9.600 tỷ đồng nợ gốc. Các số liệu này đều giảm mạnh so với năm 2022.