Nửa năm chỉ cổ phần được 2 doanh nghiệp, Bộ Tài chính muốn bán vốn được 40.000 tỷ dịp cuối năm

08:23 | 18/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết, việc cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trong 6 tháng đầu năm 2021 đã tiếp tục không đạt yêu cầu.

5 tháng: Chỉ có hai doanh nghiệp cổ phần hóa

Cục Tài chính doanh nghiệp vừa có báo cáo về Tình hình cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN 5 tháng, dự kiến 6 tháng đầu năm và một số giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa trong 6 tháng cuối năm 2021.

Theo nội dung báo cáo, Cục Tài chính doanh nghiệp cho biết trong 5 tháng đầu năm 2021, công tác cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa đạt được kết quả. Hai doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn trong 5 tháng đầu năm đều thực hiện trong năm 2020.

Nửa năm chỉ cổ phần được 2 doanh nghiệp, Bộ Tài chính muốn bán vốn được 40.000 tỷ dịp cuối năm - ảnh 1

Các doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn trong 5 tháng đầu năm đều thực hiện trong năm 2020.

Theo Cục Tài chính doanh nghiệp, vẫn còn một số doanh nghiệp cổ phần hóa chưa thực hiện quyết toán cổ phần hóa theo quy định; doanh nghiệp sau cổ phần hóa chưa thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán. Qua đó, làm ảnh hưởng đến quá trình thoái vốn của các doanh nghiệp và ảnh hưởng đến việc thu, nộp tiền thu từ cổ phần hóa, thoái vốn về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

Cũng báo cáo của Cục Tài chính doanh nghiệp cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2021 Cục chỉ nhận được báo cáo phê duyệt phương án cổ phần hóa 03 doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Lương thực Miền Bắc và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (không thuộc danh mục doanh nghiệp cổ phần hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt), với tổng giá trị doanh nghiệp là 252 tỷ đồng, trong đó phần vốn của các Tập đoàn, Tổng công ty là 151 tỷ đồng.

Đồng thời, các đơn vị vẫn tiếp tục triển khai công tác xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá theo quy định.

Theo Cục Tài chính doanh nghiệp, dự kiến trong 6 tháng đầu năm, công tác cổ phần hóa, thoái vốn vẫn chưa thể đạt được nhiều kết quả do dịch bệnh Covid-19 đã bùng phát ở nhiều nơi trong cả nước, nhiều biện pháp đã được áp dụng để ứng phó, trong đó nhiều địa phương đã phải cách ly xã hội, việc này ảnh hưởng đến việc triển khai công tác cổ phần hóa, thoái vốn.

Kỳ vọng bán vốn tại doanh nghiệp "to"

Theo kế hoạch, số dự kiến thu từ cổ phần hóa, thoái vốn từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp nộp vào ngân sách nhà nước năm 2021 là 40.000 tỷ đồng theo Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Như vậy, để đảm bảo cân đối 40.000 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước năm 2021 nêu trên, theo Cục Tài chính doanh nghiệp, cần tập trung cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp có quy mô vốn lớn.

Theo đó, về cổ phần hóa, cần tập trung hoàn thành việc IPO một số doanh nghiệp lớn trong năm 2021 như: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Agribank (dự kiến thu 19.847 tỷ đồng nếu Nhà nước nắm giữ 65% vốn điều lệ); Công ty mẹ Tập đoàn VNPT (dự kiến thu 30.759 tỷ đồng nếu Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ); MobiFone (dự kiến thu 9.255 tỷ đồng nếu Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ).

Các doanh nghiệp trên đều nằm trong danh sách theo Quyết định số 26/QĐ-TTg thuộc giai đoạn 2017-2020 phải hoàn thành cổ phần hóa. Tuy nhiên, số thu thực tế của các doanh nghiệp này còn phụ thuộc vào phương án cổ phần hóa cụ thể để xác định được tỷ lệ phần vốn nhà nước bán ra, giá khởi điểm cũng như tình hình thị trường.

Đối với Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Cục Tài chính doanh nghiệp kiến nghị cơ quan này chỉ đạo, rà soát, đẩy nhanh tiến độ các bước thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp quy mô lớn đã bàn giao về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đảm bảo khả thi, hiệu quả theo quy định và nội dung triển khai Đề án cơ cấu lại các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; - Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động để thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ được giao; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Cục Tài chính doanh nghiệp cũng kiến nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Khẩn trương triển khai thực hiện công tác cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp thuộc danh mục cổ phần hóa, thoái vốn theo quy định (đặc biệt là Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh). Triển khai thu, nộp nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp thuộc địa phương theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Xuân Tùng