Ông Phạm Toàn Vượng được bổ nhiệm giữ chức TGĐ Agribank

Đông Bắc 07:26 | 05/12/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ông Phạm Toàn Vượng, Phó tổng giám đốc phụ trách ban điều hành Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc của ngân hàng này từ ngày 1/12.

  

Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định bổ nhiệm ông Phạm Toàn Vượng - Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Agribank giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Agribank.

Ông Phạm Toàn Vượng sinh năm 1976. Ông gắn bó với Agribank từ năm 1999 và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Agribank từ năm 2015. Ông Vượng được giao phụ trách Ban điều hành Agribank kể từ ngày 1/10 thay ông Tiết Văn Thành.

 

 Ông Phạm Toàn Vượng, tânTổng giám đốc Agribank. (Ảnh: Agribank).

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước cũng quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Phương - Phó tổng giám đốc Agribank, ông Lê Xuân Trung - Phó tổng giám đốc Agribank giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Agribank.

Đồng thời điều động, bổ nhiệm bà Từ Thị Kim Thanh - Phó chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Agribank; bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hùng - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Agribank giữ chức Thành viên Ban kiểm soát Agribank.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/12, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.