Phối hợp thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

15:04 | 26/04/2019 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Đây là một trong những yêu cầu quan trọng được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá đưa ra nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô từ nay đến cuối năm.

Phối hợp thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô - ảnh 1
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá. Nguồn: Internet. 
Theo thông báo mới nhất của Bộ Tài chính,ngày 28/3, Phó Thủ tướng  Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá để đánh giá kết quả công tác điều hành giá, kiểm soát lạm phát 3 tháng đầu năm 2019, phương hướng điều hành giá các tháng còn lại năm 2019.

Sau khi nghe Bộ Tài chính báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận: Trong quý I năm 2019, diễn biến giá cả thị trường về cơ bản bám sát với dự báo và kịch bản điều hành giá đã được đưa ra từ đầu năm; phản ánh đúng quy luật biến động về giá cả trong những năm gần đây khi tăng nhẹ vào tháng 1, tăng cao hơn vào tháng 2 là tháng diễn ra lễ, Tết và giảm (-0,4%) vào tháng 3.

Trong 9 tháng còn lại của năm 2019, nhất là đối với quý II năm 2019 là thời gian bản lề cho công tác điều hành giá cả năm, nhất là trong bối cảnh giá các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu có xu hướng biến động khó lường, khó dự báo, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh thực thi cơ chế phối hợp chặt chẽ, khoa học và linh hoạt hơn nhằm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo đó, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, ngành để củng cố, kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo, Nhóm giúp việc liên ngành; chủ động xây dựng, đề xuất sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo theo hướng nâng cao tính chủ động trong công tác phối hợp, nắm bắt thông tin giữa các bộ, ngành, địa phương;

Việc thực hiện công tác đề xuất, tham mưu của các cơ quan phải thực hiện nghiêm túc theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được quy định của từng cơ quan và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Nhóm giúp việc; phát huy tính chủ động của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo là Bộ Tài chính, khi có phát sinh nhiệm vụ điều hành giá, nhất là các hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền các Bộ, ngành phải được báo cáo Ban Chỉ đạo thông qua cơ quan thường trực là Bộ Tài chính.

Đồng thời, trường hợp việc điều chỉnh giá các mặt hàng cần phải ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới thì các cơ quan chủ trì chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để việc điều chỉnh được thực hiện kịp thời vào thời điểm phù hợp với kịch bản điều hành giá.

Về phương hướng điều hành cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa để đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Về giá các mặt hàng nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường các mặt hàng nông sản, phối hợp với Bộ Công Thương cân đối cung cầu các mặt hàng nông sản thiết yếu cho tiêu dùng nhằm ổn định thị trường. Trong đó đặc biệt chú trọng các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh đối với lợn, chú ý việc tái đàn đối với chăn nuôi lợn để bảo đảm nguồn cung sau dịch. Gắn việc thực hiện các biện pháp quản lý, điều hành giá với việc điều tiết sản xuất, chăn nuôi nhằm điều hòa nguồn cung phù hợp. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu tìm đầu ra xuất khẩu cho nhiều mặt hàng nông sản nhằm ổn định thị trường cũng như đảm bảo đời sống của người dân.

Về giá mặt hàng xăng dầu, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến giá thế giới kết hợp với việc trích lập và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu bảo đảm có dư địa cho việc bình ổn thị trường. Đồng thời chủ động có kịch bản ứng phó phù hợp nếu giá xăng dầu tăng cao để tránh ảnh hưởng đến kỳ vọng về lạm phát cũng như đảm bảo dư địa điều hành cho các tháng cuối năm.

Đối với mặt hàng điện, Bộ Công thương phối hợp với Tổng cục Thống kê theo dõi, đánh giá tác động gián tiếp của việc điều chỉnh giá điện; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, công khai, minh bạch chi phí đầu vào, thanh tra, kiểm tra và công khai kết quả sản xuất kinh doanh điện theo quy định. 

Về dịch vụ khám chữa bệnh, Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát và thực hiện thu gọn danh mục dịch vụ, trên cơ sở đó sửa đổi định mức kinh tế kỹ thuật thực hiện dịch vụ; phối hợp với Bộ Tài chính để tổ chức nghiên cứu ban hành Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá riêng cho dịch vụ khám chữa bệnh để phù hợp với tình hình thực tế và đặc thù của dịch vụ, làm căn cứ để tính toán, kết cấu chi phí quản lý vào giá dịch vụ trong năm 2019.

Về dịch vụ giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với các địa phương đánh giá tình hình thực hiện mức giá hiện hành so với lộ trình giá thị trường. Đối với sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam báo cáo để thống nhất phương án điều chỉnh giá sách giáo khoa, đảm bảo thực hiện theo đúng thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của pháp luật về giá.

Phối hợp thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô - ảnh 2
Nguồn: Internet. 
Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá việc điều chỉnh học phí và tình hình thực tế tuyển sinh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để có định hướng điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị trong năm 2019.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường vật liệu xây dựng và thị trường bất động sản để có biện pháp điều tiết vĩ mô phù hợp. Sớm triển khai kết luận của Chính phủ về giá dịch vụ sử dụng đường bộ BOT; rà soát trên cơ sở hợp đồng đã ký với nhà đầu tư, đánh giá lưu lượng xe và tổng suất đầu tư đã tính toán lại để báo cáo lại với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; trường hợp giảm được giá thì ưu tiên giảm giá hơn giảm thời gian thu phí. Đồng thời tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá cước vận tải nhất là trong thời điểm giá xăng dầu có xu hướng tăng để kịp thời có biện pháp quản lý phù hợp, tránh tình trạng lợi dụng tăng giá bất hợp lý.