Doanh nghiệp bình ổn chịu sức ép thị trường

Doanh nghiệp bình ổn chịu sức ép thị trường

Hiện nay, sức mua trên thị trường chỉ mới từng bước phục hồi, nhưng giá đầu vào nguyên liệu sản xuất lại tăng cao, nên cộng đồng doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ "tiến thoái lưỡng nan".