Phú Tài dừng huy động vốn và lên kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ

Trang Mai 15:15 | 12/12/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Mới đây, Công ty cổ phần Phú Tài (mã: PTB) đã công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP HCM về việc dừng phương án tạm dừng việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Đồng thời thông qua phương án mua lại cổ phiếu và phương án mua lại cổ phiếu của công ty.

Về việc tạm dừng việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, Phú Tài dự kiến chào bán 9.719.888 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 25.000 đồng/cổ phiếu và chào bán 971.988 cổ phiếu cho người lao động với giá 25.000 đồng/cổ phiếu.

Riêng với kế hoạch phát hành hơn 9,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tương đương 20% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tính tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ) với giá 25.000 đồng/cp, Phú Tài khi đó dự kiến huy động 267,3 tỷ đồng. Trong đó, Công ty dự kiến bổ sung vốn lưu động 100 tỷ đồng và 167,3 tỷ đồng trả nợ vay ngắn hạn, dài hạn tại các tổ chức tín dụng.

Nói về việc tạm dừng phát hành cổ phiếu, Phú Tài cho rằng, đây là cách đảm bảo lợi ích cho cổ đông với tình hình thị trường chứng khoán hiện nay và kết quả hoạt động kinh doanh, kế hoạch đầu tư của công ty. ĐHĐCĐ giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả vấn đề liên quan đến việc dừng phương án phát hành. 

Phú Tài dừng kế hoạch huy động vốn trong bối cảnh cổ phiếu PTB giảm mảnh từ đầu năm đến nay. Từ ngày 18/4 đến ngày 9/12, trị giá giảm 53% từ 92.060 đồng về 43.000 đồng/cổ phiếu. 

Về việc thông qua mua lại cổ phiếu và phương án mua lại cổ phiếu của công ty, theo kế hoạch, công ty dự kiến mua lại 6,5 triệu cổ phiếu PTB, tương đương 9,55% số cổ phiếu đã phát hành. “Việc mua lại cổ phiếu của công ty để tăng thanh khoản cho cổ phiếu, gia tăng lợi ích cho cổ đông”. Phú Tài cho biết.

Nguồn vốn dùng để mua lại cổ phiếu từ thặng dư vốn cổ phần, vốn khác thuộc vốn chủ sở hữu. Theo BCTC hợp nhất quý III của Phú Tài, tại ngày 30/9, thặng dư vốn cổ phần gần 24 tỷ đồng và 1.488 tỷ đồng vốn khác của chủ sở hữu.

Thời gian dự kiến thực hiện là từ quý I/2022 đến quý II/2023. Phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh.

Giá mua lại được uỷ quyền cho HĐQT công ty quyết định theo quy định tại thông tư số 120/2020-BTC. Số lượng đặt mua hàng ngày cũng theo quy định tại thông tư số 120/2020-BTC.

Chốt phiên 28/11 (ngày Phú Tài gửi tờ trình đến ĐHĐCĐ), cổ phiếu PTB dừng ở mốc 40.000 đồng/cp. Với mức giá này, Phú Tài có thể chi khoảng 260 tỷ để mua lại 6,5 triệu cổ phiếu.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, Phú Tài ghi nhận doanh thu thuần 1.547 tỷ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Biên lãi gộp 21,9%, giảm từ mức 24% quý III/2021, tương ứng lợi nhuận gộp đạt hơn 339 tỷ đồng, giảm 18,5% so với cùng kỳ. 

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm gần một nửa còn hơn 11 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính (phần lớn là lãi vay) lại tăng 41% lên 42,2 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 26% so với cùng kỳ xuống mức 122,4 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng đến gần 76% lên 57,7 tỷ đồng. Sau thuế, Công ty báo lãi 121 tỷ đồng, giảm 28%. 

Luỹ kế 9 tháng, Phú Tài ghi nhận doanh thu thuần 5.164 tỷ đồng, tăng 9% so với 9 tháng 2021. Doanh nghiệp cũng ghi nhận lãi ròng 425 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Trong năm 2022, Phú Tài đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 7.250 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 632 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm 2022, Công ty hoàn thành 71% kế hoạch doanh thu và 67,3% mục tiêu lợi nhuận năm.