Phú Tài dừng huy động vốn và lên kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ

Phú Tài dừng huy động vốn và lên kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ

Mới đây, Công ty cổ phần Phú Tài (mã: PTB) đã công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP HCM về việc dừng phương án tạm dừng việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Đồng thời thông qua phương án mua lại cổ phiếu và phương án mua lại cổ phiếu của công ty.
Phú Tài (PTB) ước lãi trước thuế 521 tỷ đồng quý III

Phú Tài (PTB) ước lãi trước thuế 521 tỷ đồng quý III

Lợi nhuận hợp nhất quý III của Phú Tài tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái nhưng lợi nhuận của công ty mẹ lại giảm do Phú Tài sáp nhập chi nhánh - Nhà máy chế biến gỗ Phù Cát vào công ty con - Công ty TNHH MTV gỗ Phú Tài Bình Định.