Phú Tài (PTB) ước lãi trước thuế 521 tỷ đồng quý III

Lâm Anh 07:40 | 19/10/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Lợi nhuận hợp nhất quý III của Phú Tài tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái nhưng lợi nhuận của công ty mẹ lại giảm do Phú Tài sáp nhập chi nhánh - Nhà máy chế biến gỗ Phù Cát vào công ty con - Công ty TNHH MTV gỗ Phú Tài Bình Định.

HĐQT CTCP Phú Tài (Mã: PTB) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) 9 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD quý IV năm 2022. Theo đó, 9 tháng đầu năm, PTB ghi nhận doanh thu hợp nhất là 5.251 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 521 tỷ đồng tăng lần lượt 9,5%, 5,7% so với cùng kỳ năm trước.

Năm nay, doanh nghiệp đặt chỉ tiêu doanh thu là 7.250 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 790 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đạt 72,4% kế hoạch doanh thu, 65,9% mục tiêu lợi nhuận.

  Nguồn: Phú Tài. 

Trong khi doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của công ty có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái thì doanh thu và lợi nhuận của công ty mẹ lại cho thấy sự giảm sút. Doanh thu giảm 19,1% còn 2.406 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 260 tỷ đồng giảm 19,2% so với cùng kỳ năm trước.

PTB cho rằng, công ty mẹ có doanh thu và lợi nhuận trước thuế giảm so với cùng kỳ 2021 là do công ty đã sáp nhập chi nhánh - Nhà máy chế biến gỗ Phù Cát vào công ty con - Công ty TNHH MTV gỗ Phú Tài Bình Định kể từ ngày 1/1/2022.

Do đó, kết quả sản xuất kinh doanh trong 9 tháng và kế hoạch quý IV/2022 báo cáo công ty mẹ không còn hạch toán doanh thu và lợi nhuận của chi nhánh Nhà máy chế biến gỗ Phù Cát chuyển sang hạch toán vào báo cáo hợp nhất. Một nguyên nhân khác được công ty đưa ra là do ảnh hưởng chung của thị trường thế giới.

Về kế hoạch SXKD quý IV, Phú Tài đặt mục tiêu doanh thu công ty mẹ là 721 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 203 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, doanh thu dự kiến giảm 25,2% và lợi nhuận dự kiến giảm 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với mục tiêu SXKD hợp nhất, doanh nghiệp ước đạt 1.753 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 170 tỷ đồng trong quý IV. Nếu thực hiện đúng kế hoạch đề ra, doanh nghiệp mới hoàn thành 96,6% (7.004 tỷ đồng) mục tiêu doanh thu, 87,5% (691 tỷ đồng) kế hoạch lợi nhuận trong năm nay.