PJICO đặt mục tiêu chia cổ tức năm 2021 tỷ lệ 12%

16:10 29/12/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

CTCP Bảo hiểm Petrolimex (Pjico – mã chứng khoán PGI) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị họp ngày 25/12/2020 vừa qua, trong đó phê duyệt kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2021.

Cụ thể, PJICO kế hoạch tổng doanh thu bảo hiểm gốc năm 2021 đạt 3.542 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc (không bao gồm doanh thu bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67, Nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe người vay khai thác qua Công ty tài chính) là 3.242 tỷ đồng, tăng 6% so với doanh thu ước thực hiện năm 2020.
 
Pijico đặt mực tiêu chia cổ tức năm 2021 tỷ lệ 12%
Dự kiến PJICO đạt doanh thu lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 202 tỷ đồng
 
Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 202 tỷ đồng, tăng 11,7% so với kế hoạch đặt ra cho năm 2020. PJICO cũng phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 12%. Kế hoạch này sẽ được trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
 
Mới đây, PJICO đã hoàn thành việc trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Với khối lượng cổ phiếu đang lưu hành là hơn 88,7 triệu đơn vị, PJICO đã chi 88,7 tỷ đồng cho việc trả cổ tức đợt 1.
 
Tính đến 30/9/2020, tổng tài sản của PJICO là gần 6.173 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cuối năm trước. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 42,3% lên gần 158 tỷ đồng.
 
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm gần 3% còn 2.655 tỷ đồng. Thay vào đó, công ty chuyển hướng sang các khoản đầu tư tài chính dài hạn, tăng quy mô khoản mục lên hơn 400 tỷ đồng (tăng 48,7%).
 
Lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 168 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ và hoàn thành hơn 93% mục tiêu năm.
 
Khánh Trang