POW ước đạt doanh thu 20.768 tỷ đồng chỉ sau 9 tháng

Trang Mai 14:00 | 11/10/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngày 10/10, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (POW) đã thông báo tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 9/2022 và kế hoạch tháng 10/2022.

 Cụ thể, về kết quả kinh doanh, POW có tổng sản lượng 1.006 triệu kWh, hoàn thành 121% kế hoạch tháng. Doanh thu (ước tính) đạt 1.823 tỷ đồng, hoàn thành 134% kế hoạch tháng, nâng luỹ kế 9 tháng 2022 lên 20.768 tỷ đồng. 

Trong đó, nhà máy điện (NMĐ) Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1 và CTCP Năng lượng tái tạo ĐLDK lần lượt hoàn thành 97%, 99% và 19% kế hoạch sản lượng tháng, thu về 459,6 tỷ đồng, 155 tỷ đồng và 1,6 tỷ đồng. Còn lại NMĐ Nhơn Trạch 2, Hủa Na, Đakđring, Vũng Áng 1 đều vượt kế hoạch sản lượng lần lượt 104%, 142%, 213%, 150%, thu về 318,4 tỷ đồng, 186,2 tỷ đồng, 77,5 tỷ đồng và 624,8 tỷ đồng. 

 Tình hình sản xuất, kinh doanh trong tháng 9 (ước đạt) của POW. (Ảnh: POW)

Phía doanh nghiệp cho biết, tháng 9/2022 là thời điểm mùa mưa tại miền Bắc và miền Nam. Tại NMĐ Cà Mau 1&2, lượng khí giao tháng 9 cho NMĐ Cà Mau 1&2 ở mức thấp do bảo dưỡng dàn PM3. Do đó, NMĐ Cà Mau 2 vận hành với sản lượng thấp và không hoàn thành kế hoạch sản lượng. 

NMĐ Nhơn Trạch 1 có chào giá bám sát sản lượng điện hợp đồng (Qc) và vận hành trong các thời điểm giá thị trường cao hơn chi phí biến đổi. Nhà máy không hoàn thành kế hoạch sản lượng. 

NMĐ Vũng Áng 1 có nhà máy đang dừng Tổ máy số 1 để xử lý sự cố. Giá thị trường trong tháng rất cao, nhà máy vận hành với sản lượng trung bình 10,6 triệu kWh/ ngày và vượt kế hoạch sản lượng đề ra. 

NMĐ Nhơn Trạch 2 được giao Qc rất thấp. Giá thị trường đầu tháng cao, nhà máy chào giá vận hành vào các thời điểm giá thị trường cao hơn chi phí biến đổi. 

NMĐ Hủa Na đang trong giai đoạn tích nước hồ chứa vào mùa mưa, với giá thị trường rất cao. Nhà máy vận hành vượt mức Qc và kế hoạch sản lượng đề ra. 

NMĐ Đakđrinh đã hoàn thành đại tu Tổ máy H1 trong tháng 8, việc đại tu Tổ máy H2 sẽ được thực hiện sang năm 2023. A0 giao Qc cho nhà máy tăng từ 25,6 triệu kWh lên 63,4 triệu kWh do điều kiện thủy văn tốt. Mực nước trên hồ thủy điện Đakđrinh đang cao, nhà máy chào giá để vận hành tối đa sản lượng.

 Nguồn: POW

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, POW ước tính toàn công ty sản xuất được 10.145 triệu kWh điện. Tổng doanh thu của PV Power ước đạt hơn 20.768 tỷ đồng.

Về tình hình đầu tư dự án mới Dự án đầu tư nhà máy điện Nhơn Trạch 3 & Nhơn Trạch 4: Nhà thầu EPC đang xử lý nền, hoàn tất thiết kế để triển khai các bước tiếp theo. Tiếp tục thực hiện công tác thu xếp vốn, đàm phán hợp đồng mua bán khí và hợp đồng mua bán điện cho dự án theo đúng tiến độ. Đồng thời tiếp tục vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả các nhà máy điện; Quản lý sản xuất các NMĐ đảm bảo vận hành an toàn, ổn định; Tổ chức thực hiện đại tu NMĐ Cà Mau 1 đảm bảo yêu cầu tiến độ, chất lượng; Đảm bảo đủ nhiên liệu để vận hành an toàn và ổn định các nhà máy điện; phối hợp với PV Gas, TKV và các đơn vị cung cấp dầu để đảm bảo cung ứng đủ nhiên liệu (khí, than, dầu) cho các Nhà máy điện; Tiếp tục nghiên cứu triển khai phát triển các dự án điện năng lượng tái tạo.

Đầu tháng 9, POW đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc tham gia góp vốn thành lập CTCP Điện khí LNG Quảng Ninh. Theo đó, POW tham gia góp vốn với tỷ lệ 30% vốn điều lệ cùng các đối tác: Công ty cổ phần Cơ khí và Lắp máy Việt Nam (COLAVI), Tokyo Gas Co.,Ltd. và Marubeni Corporation. 

6 tháng đầu năm, Công ty mẹ là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có nhiều giao dịch lớn như: Hợp đồng mua khí số 8679/2012 ngày 06/11/2012, tổng giá trị mua hàng trong 6 tháng đầu năm 2022 là 3.203 tỷ đồng; Hợp đồng sử dụng thương hiệu PVN có giá 18,2 tỷ đồng; 1 khoản phải thu ngắn hạn giá trị bảo hiểm sân phân phối 500kV nhà máy điện Vũng Áng 1, số dư giao dịch tại ngày 30/6/2022 là 1,1 tỷ đồng; 1 khoản phải thu khác ngắn hạn sân phân phối 500kV Trung tâm Điện lực Vũng Áng, số dư dư tại ngày 30/6/2022 218 tỷ đồng; Cuối cùng là khoản phải trả người bán ngắn hạn mua nguyên liệu khí, số dư giao dịch tại ngày 30/6/2022 là 4.451 tỷ đồng.

Trong cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát triển Điện lực, bàn về tình hình triển khai cơ chế chính sách phát triển năng lượng tái tạo trong thời gian tới, theo ông Đặng Hoàng An, Bộ Công Thương đã hoàn thành dự thảo về thí điểm cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA) và đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thẩm quyền ban hành quy định thí điểm cơ chế DPPA để trên cơ sở đó, sẽ xử lý các bước tiếp theo. Đồng thời đã hoàn thành Dự thảo Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp theo quy định tại Luật Điện lực và đang xin ý kiến rộng rãi các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để hoàn thiện Dự thảo Thông tư.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng đang xây dựng dự thảo hồ sơ đề xuất xây dựng Nghị định đấu thầu các dự án điện (nguồn điện và lưới điện) để trình Chính phủ xem xét.