PV Power đạt gần 2.160 tỷ đồng doanh thu tháng đầu năm

Lê Thị Thu Hà 14:31 | 15/02/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tổng sản lượng điện và doanh thu tháng 1 của PV Power vượt lần lượt 29% và 41% so với kế hoạch tháng của tổng công ty.

Theo công bố của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Điện lực Việt Nam (PV Power - Mã: POW), tổng sản lượng điện tháng 1 đạt hơn 1,19 tỷ kWh, vượt 29% chỉ tiêu tháng.

Tổng doanh thu tháng 1 đạt 2.157 tỷ đồng, vượt 41% mục tiêu tháng và giảm gần 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhà máy điện Nhơn Trạch đóng góp lớn nhất (34%) vào tổng doanh thu của PV Power. 

NMĐ Nhơn Trạch 1 được giao sản lượng điện hợp đồng Qc cao (214,8 triệu kWh). Do vậy nên nhà máy cân đối vận hành theo Qc và giá thị trường và sản lượng vận hành vượt xa kế hoạch được giao.

Nhà máy điện (NMĐ) Cà Mau 1&2 chính thức tham gia chào giá vận hành trên thị trường điện theo hợp đồng PPA mới chuyển đổi (có hiệu lực từ ngày 1/7/2021). Sản lượng hợp đồng Qc được giao thấp (229 triệu kWh), cùng với giá thị trường thấp hơn so với chi phí biến đổi. Do vậy nhà máy không đạt kế hoạch sản lượng.

Còn NMĐ Vũng Áng 1 được giao Qc 236,2 triệu kWh. Do giá thị trường cao hơn chi phí biến đổi, nhà máy vận hành vượt kế hoạch sản lượng được giao.

Sang tháng 2, PV Power đặt ra mục tiêu sản lượng điện 808,3 triệu kWh và doanh thu 1.305 tỷ đồng.

Nguồn: PV Power.

Về tiến độ dự án đầu tư NMĐ Nhơn Trạch 3-4, ngày 27/1, HĐQT của PVPower đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu EPC. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Tổ hợp Liên doanh nhà thầu Samsung C&T và LILAMA, dự kiến ký hợp đồng trong tháng 2/2022. PV Power cho biết sẽ tiếp tục thực hiện công tác thu xếp vốn, đàm phán hợp đồng mua bán khí và hợp đồng mua bán điện cho dự án theo đúng tiến độ.

Năm 2022, PV Power đặt mục tiêu tổng sản lượng điện dự kiến là 13,9 tỷ kWh, tổng doanh thu là 24.242 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch đề ra là 1.012 tỷ đồng (thấp nhất kể từ khi cổ phần hóa là năm 2018). Như vậy, sau tháng đầu tiên của năm 2022, PV Power đã đạt gần 9% chỉ tiêu doanh thu năm.

Lãnh đạo PV Power nhận định năm 2022 dự kiến sẽ tiếp tục là một năm khó khăn thách thức đối với doanh nghiệp điện nói chung và PV Power nói riêng. 

Trong công tác sửa chữa bảo dưỡng, PV Power sẽ tổ chức thực hiện sửa chữa định kỳ các nhà máy: Đại tu Nhà máy Cà Mau 1, Tổ máy số 1 Nhà máy Vũng Áng 1, Thủy điện Đakđrinh; trung tu Nhà máy Nhơn Trạch 1; tiểu tu Nhà máy Nhơn Trạch 2, Thủy điện Hủa Na.

Bên cạnh đó, tập trung khắc phục sự cố (kết hợp đại tu) Tổ máy số 1 Nhà máy điện Vũng Áng 1.

Song song đó, công ty sẽ hoàn thành ký kết hợp đồng mua bán điện PPA với EPTC và hợp đồng mua bán khí GSA với PV GAS; hoàn thành công tác thu xếp vốn cho dự án. Tiếp tục triển khai hợp tác đầu tư Dự án Nhà máy thủy điện Luang Prabang, xúc tiến đầu tư các dự án nhà máy điện khí LNG, dự án năng lượng tái tạo.