Sacombank: Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm được tái bổ nhiệm làm Tổng giám đốc

H.V 18:42 | 01/07/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngân hàng Sacombank vừa tái bổ nhiệm bà Nguyễn Đức Thạch Diễm giữ vị trí Tổng giám đốc Sacombank kể từ ngày 30/6 với thời hạn 5 năm. Bà Diễm đã làm Tổng giám đốc Sacombank kể từ năm 2017.

 Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Tổng giám đốc Sacombank. (Nguồn ảnh: Sacombank).

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thường Tín (Sacombank - Mã: STB) vừa tái bổ nhiệm bà Nguyễn Đức Thạch Diễm giữ vị trí Tổng giám đốc Sacombank kể từ ngày 30/6 với thời hạn 5 năm.

Hiện tại, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm đang là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc ngân hàng.

Bà Diễm làm Tổng giám đốc Sacombank từ năm 2017 khi ngân hàng bắt đầu bước vào quá trình tái cơ cấu sau sáp nhập và đối mặt với nhiều khó khăn liên quan đến nhân sự, hiệu quả hoạt động và nợ xấu. Đến nay, Sacombank đã được rất nhiều kết quả tích cực cho việc nỗ lực tái cơ cấu thành công.

Trong 5 năm thực hiện tái cơ cấu, Sacombank đã thu hồi, xử lý 71.992 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng, trong đó 58.306 tỷ là các khoản thuộc đề án, đạt 67,9% kế hoạch tổng thể đến năm 2025. Tỷ lệ nợ xấu bao gồm nợ bán VAMC chưa xử lý ở mức 6,71%, giảm 15,06% so với năm 2016.

Lợi nhuận lõi bình quân hàng tháng tăng từ mức 50 tỷ đồng/ tháng vào năm 2016 lên thành 1.000 tỷ đồng/tháng hiện hữu. Nhờ đó, ngân hàng có nguồn lực tài chính để đẩy mạnh trích lập dự phòng, phân bổ các tồn đọng tài chính vượt mục tiêu, trong khi vẫn đảm bảo lợi nhuận hàng năm vượt kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

Giai đoạn tiếp theo, Sacombank đặt mục tiêu hàng đầu là hoàn thành Đề án tái cơ cấu trước thời hạn, mở rộng quy mô kinh doanh trên cơ sở khai thác hiệu quả tài sản, nguồn vốn và gia tăng hiệu quả hoạt động. Ngân hàng cũng đang dành nguồn lực đầu tư vào chuyển đổi số toàn diện, không chỉ cải tiến trong sản phẩm, dịch vụ mà còn đổi mới về tư duy và phương pháp vận hành, tiến tới mục tiêu trở thành ngân hàng số đa năng, hiện đại.

Quý I/2022, lợi nhuận trước thuế của Sacombank tăng 59% so với cùng kỳ đạt 1.589 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.274 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 6,5% đạt 413.028 tỷ đồng, góp phần đưa tổng tài sản tăng 6% lên hơn 552.000 tỷ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng tăng mạnh 7,1% đạt 457.792 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2022 đạt 5.280 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2021. Tổng tài sản dự kiến đạt 573.500 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Tổng nguồn vốn huy động và dư nợ tín dụng tăng lần lượt 10% và 12%, đạt 512.700 tỷ và 435.000 tỷ đồng trong năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.