Sắp tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2019

23:15 | 06/01/2019 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) -Văn phòng Chính phủ vừa Công văn số 12722/VPCP-KTTH về việc chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2019.

Theo đó, để tổ chức thành công diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan triển khai các công việc và gửi nội dung chuẩn bị về cơ quan thường trực tổ chức - Ban Kinh tế Trung ương trước ngày 10/1/2019.

Trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Chính phủ trong thường trực công tác sự kiện; chuẩn bị và trình bày báo cáo chính tại "Phiên toàn thể và Đối thoại chính sách cấp cao"; đồng chủ trì và có báo cáo chính tại Hội thảo chuyên đề 1 (Quản trị, huy động vốn và phát triển cơ sở hạ tầng hiệu quả: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam).

Sắp tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2019 - ảnh 1
 Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2018.
Bộ Công Thương chuẩn bị và trình bày báo cáo chính tại "Phiên toàn thể và Đối thoại chính sách cấp cao"; trình bày báo cáo chính và tham gia phiên thảo luận tại Hội thảo chuyên đề 2 (Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và củng cố an ninh năng lượng đảm bảo phát triển bền vững).
Bộ Thông tin và Truyền thông chuẩn bị và trình bày báo cáo chính tại "Phiên toàn thể và Đối thoại chính sách cấp cao"; tham gia phần thảo luận tại "Phiên toàn thể và Đối thoại chính sách cấp cao"; đồng chủ trì và có báo cáo chính tại Hội thảo chuyên đề 3 (Định hướng phát triển nền kinh tế số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam).
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2019 dự kiến diễn ra từ ngày 16 - 17/1/2019 có chủ đề “Củng cố nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững” với 3 chuyên đề nêu trên. Trong đó, Phiên toàn thể và Đối thoại chính sách cấp cao có nội dung: Kinh tế Việt Nam năm 2018 và triển vọng năm 2019: Củng cố nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.