Lễ hội Lam Kinh 2021 chỉ dâng hương theo nghi thức truyền thống

Lễ hội Lam Kinh 2021 chỉ dâng hương theo nghi thức truyền thống

Lễ hội Lam Kinh là một sự kiện văn hóa lớn của tỉnh Thanh Hóa, nhưng do hiện nay tình hình diễn biến dịch bệnh COVID – 19 phức tạp, vì vậy UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất Lễ hội Lam Kinh năm 2021 sẽ không tổ chức phần hội, chỉ dâng hương theo nghi thức truyền thống.