SeABank (SSB): Hàng loạt lãnh đạo đăng ký mua cổ phiếu ESOP giá 15.000 đồng

Trang Mai 07:26 | 07/10/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngay sau khi có quyết định phát hành cổ phiếu với giá ưu đãi cho cán bộ nhân viên, gần như 100% lãnh đạo, nhân viên SSB đều đăng ký mua hết tiêu chuẩn. Theo ngân hàng, phát hành ESOP là một trong những cách giữ chân nhân tài, gia tăng độ gắn kết của người lao động.

Ngày 14/7, SSB đã có quyết định điều chỉnh kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và xử lý cổ phiếu lẻ. 

Theo đó, ngân hàng đã phân phối 211,399 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 12,7% trong tổng số 211,4 triệu cổ phiếu dự kiến để trả cổ tức, đồng thời phát hành thêm 109,7 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 6,6%) để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thông qua 2 đợt phát hành này, vốn điều lệ của SSB tăng thêm 3.211 tỷ đồng và đạt gần 19.809 tỷ đồng.

Trong đại hội đồng Cổ đông 2022, SSB đã thông qua chương trình phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên (CBNV) của SeABank năm 2022 (ESOP 2022). Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành 59,4 triệu cổ phiếu ESOP. Cụ thể, gần 2.500 cán bộ quản lý, CBNV ngân hàng được lựa chọn tham gia chương trình ESOP sẽ được quyền mua cổ phiếu với mức giá ưu đãi 15.000 đồng/cổ phiếu. Ngay khi có quyết định, gần như 100% đăng ký mua hết tiêu chuẩn. 

Ban Tổng giám đốc gần như 100% đăng ký mua hết tiêu chuẩn được nhận số lượng cổ phiếu cũng như số CBNV tham gia chương trình ESOP của SSB tăng theo từng năm. Các CBNV nhận cổ phiếu ESOP được xét theo tiêu chí thâm niên công tác, hiệu quả công việc hoặc có thành tích vượt trội trong sự phát triển của ngân hàng. 

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên 6/10, giá cổ phiếu SSB đang giao dịch ở quanh mức 29.800 đồng/cổ phiếu. Như vậy, cổ phiếu ESOP chỉ bằng một nửa thị giá, áp dụng cho gần 2.500 cán bộ quản lý, CBNV được lựa chọn. 

Kết quả giao dịch cổ phiếu ESOP của người nội bộ 

Ông Lê Văn Tần - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 4,4 triệu cổ phiếu, nâng số lượng nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch lên 4,465 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,219% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dự kiến sau đợt phát hành. 

Ông Nguyễn Tuấn Cường - Phó Tổng Giám đốc đăng ký giao dịch 860.000 cổ phiếu, nâng số lượng nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch lên 2,19 triệu, tương ứng 0,107% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dự kiến sau đợt phát hành. 

Ông Faussier Loic Michel Marc - Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành đăng ký giao dịch 200.000 cổ phiếu, và đây cũng là số cổ phiếu ông nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch, tương ứng 0,01% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dự kiến sau đợt phát hành. 

Bà Lê Thu Thuỷ - Phó Chủ tịch HĐQT, con gái bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịchThường trực HĐQT đăng ký giao dịch 500.000 cổ phiếu, nâng số lượng cổ phiếu lên 48 triệu, tương ứng 2,355% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dự kiến sau đợt phát hành. 

Ông Hoàng Mạnh Phú - Phó Tổng Giám đốc đăng ký giao dịch 580.000 cổ phiếu, nâng số lượng cổ phiếu lên 4,4 triệu, tương ứng 0,216% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dự kiến sau đợt phát hành. 

Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Tổng Giám đốc đăng ký giao dịch 890.000 cổ phiếu, tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 6,5 triệu, tương ứng 0,316% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dự kiến sau đợt phát hành. 

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Phó Tổng Giám đốc đăng ký giao dịch 610.000 cổ phiếu, tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 4,7 triệu, tương ứng 0,231% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dự kiến sau đợt phát hành. 

Bà Vũ Thị Ngọc Quỳnh - Trưởng BKS đăng ký giao dịch 2,9 triệu cổ phiếu, tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 2.937.980, tương ứng 0,144% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dự kiến sau đợt phát hành. 

Tình hình kinh doanh SSB bán niên 2022

6 tháng đầu năm 2022, SSB có thu nhập lãi thuần đạt 3.056 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2021. Đáng chú ý, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 569,9 tỷ đồng, tăng 341,8% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.713 tỷ đồng, tăng 71,3% so với cùng kỳ năm 2021. 

 

Tính đến hết 30/6/2022, tổng tài sản của SeABank đạt 229.857 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng là 53.944 tỷ đồng, cho vay khách hàng 141.645 tỷ đồng. Nợ phải trả của SSB tính đến cùng thời gian là 206.211 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu là 23.645 tỷ đồng. 

Dòng tiền thuần lưu chuyển từ hoạt động kinh doanh là 8.498,5 tỷ đồng, tăng 36,6% so với cùng kỳ năm trước. Lưu chuyển tiền từ đầu tư đang âm 83 tỷ đồng, chủ yếu là do mua sắm tài sản cố định. Dòng tiền từ hoạt động tài chính là 2.719 tỷ đồng, toàn bộ đến từ tăng vốn cổ phần từ phát hành cổ phiếu. Tính chung trong kỳ, lưu chuyển tiền thuần đạt 11.134 tỷ đồng.