SeABank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 19.809 tỷ đồng

SeABank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 19.809 tỷ đồng

Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã: SSB) vừa chính thức tăng vốn điều lệ lên gần 19.809 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022.