SeABank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 19.809 tỷ đồng

Diên Vỹ 17:03 | 09/08/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã: SSB) vừa chính thức tăng vốn điều lệ lên gần 19.809 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022.

 

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới đây đã ban hành Quyết định về việc chấp thuận thay đổi vốn điều lệ trên Giấy phép hoạt động của SeABank từ 16.598 tỷ đồng lên gần 19.809 tỷ đồng sau đợt phát hành 211.400.000 cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 12,7% vốn) để trả cổ tức và phát hành thêm 109.700.000 cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 6,6% vốn) để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Thông qua 2 đợt phát hành này, vốn điều lệ của ngân hàng tăng thêm 3.211 tỷ đồng, đạt gần 19.809 tỷ đồng.

Trước đó,  Đại hội đồng cổ đông SeABank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ kể trên như một dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển nhằm tăng cường tiềm lực, nguồn vốn để nâng cao các chỉ số an toàn vốn, bổ sung quy mô vốn hoạt động, tiếp tục triển khai chiến lược hội tụ số, số hóa toàn diện các quy trình vận hành trong hoạt động tín dụng, thanh toán, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng trải nghiệm khách hàng.

Cũng theo kế hoạch đã được cổ đông thông qua, trong quý III/2022, SeABank dự kiến tiếp tục lộ trình tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành 59.400.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá ưu đãi 15.000 đồng/ cổ phiếu. Đối tượng phát hành là gần 2.500 cán bộ quản lý, cán bộ nhân viên được lựa chọn. 

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, SeABank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.806 tỷ đồng, tăng trưởng 180% so với cùng kỳ năm 2021 và hoàn thành 115% kế hoạch 6 tháng đầu năm 2022. Tổng thu thuần 6 tháng đạt 5.029 tỷ đồng, tăng 157%. Đáng chú ý, thu thuần ngoài lãi đạt 1.736 tỷ đồng, tăng đến 226% so với cùng kỳ. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 30,3% so với mức 38,3% cùng kỳ năm 2021.

Tính đến hết ngày 30/6/2022, tổng tài sản của SeABank đạt 229.723 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục giảm xuống còn 1,6% từ 1,65% tại thời điểm 31/12/2021.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, SeABank đặt mục tiêu tổng tài sản dự kiến tăng trưởng 10%; huy động dự kiến tăng trưởng ròng 22.000 tỷ đồng tương ứng tăng 16% so với năm 2021; tỷ lệ tăng trưởng tín dụng dự kiến tối đa 17%, phụ thuộc vào chấp thuận của NHNN. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 4.866,6 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%. Đáng chú ý là mục tiêu tăng vốn điều lệ lên 22.690 tỷ đồng.