Số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh trở lại trong tháng 4

Diên Vỹ 09:06 | 30/04/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 4/2023 đã bật tăng trở lại sau khi ghi nhận đà chững trong tháng 3, trong đó các ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy; dịch vụ lưu trú và ăn uống… ghi nhận mức tăng mạnh nhất. Ngành kinh doanh bất động sản đứng đầu mức giảm với tỷ lệ giảm trên 61% so với cùng kỳ.

 

Mỗi tháng có 19,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động

Theo số liệu Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố ngày 29/4, riêng trong tháng 4/2023, cả nước có gần 16.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 154,6 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 119,1 nghìn lao động, tăng 12,3% về số doanh nghiệp, tăng 6,2% về vốn đăng ký, tăng 28,5% về số lao động so với tháng trước.

So với cùng kỳ năm trước, tháng 4/2023 ghi nhận mức tăng 6,4% về số doanh nghiệp thành lập mới, giảm 5,7% về số vốn đăng ký và tăng 13,7% về số lao động.

Dù vậy, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4/2023 đạt 9,7 tỷ đồng, giảm 5,4% so với tháng trước và giảm 11,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, cả nước có 49,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 465 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 331,4 nghìn lao động, tăng 0,6% về số doanh nghiệp nhưng giảm 26,8% về vốn đăng ký và giảm 4,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm 2023 đạt 9,3 tỷ đồng, giảm 27,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Nếu tính cả 604,6 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 17.174 doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm 2023 là 1.069,6 nghìn tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, trong tháng 4, cả nước còn có 9.610 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 52,9% so với tháng trước và tăng 36,6% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 4 tháng, có gần 29 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Như vậy, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2023 lên 78,9 nghìn doanh nghiệp, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 19,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Phân theo khu vực kinh tế, 4 tháng đầu năm, chỉ có 501 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 29,5% so với cùng kỳ năm trước; 11,9 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, giảm 6,5%; gần 37,4 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 3,7%.

Theo lĩnh vực, các ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy; dịch vụ lưu trú và ăn uống ... đã ghi nhận số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Các ngành còn lại có số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, kinh doanh bất động sản đứng đầu mức giảm với tỷ lệ giảm trên 61% so với cùng kỳ, tiếp sau là các ngành sản xuất phân phối điện, nước, gas...

Các ngành khai khoáng; vận tải kho bãi; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; công nghiệp chế biến, chế tạo; xây dựng,... cũng đều ghi nhận sự sụt giảm các doanh nghiệp thành lập mới.

Mỗi tháng có 19,2 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Ở chiều ngược lại, trong tháng 4/2023, có 7.163 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 72,7% so với tháng trước và tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2022; có 5.837 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 69,1% và tăng 55,2%; có 1.509 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 6,9% và tăng 23%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 49,9 nghìn doanh nghiệp, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước; 20,9 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 39,9%; 6,1 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 10,1%. Bình quân một tháng có 19,2 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.