Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội có thêm 3 Phó Tổng giám đốc

07:51 | 06/11/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Với việc bổ nhiệm thêm 3 Phó Tổng giám đốc, ban lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hiện nay có 6 thành viên gồm: 1 chủ tịch, 1 quyền tổng giám đốc và 4 phó tổng giám đốc.

Chủ tịch Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) Nguyễn Duy Thịnh vừa ký quyết định bổ nhiệm 03 Phó Tổng Giám đốc, gồm:

Ông Đỗ Đức Mạnh, Giám đốc phòng Công nghệ thông tin, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội theo Quyết định số 586/QĐ-SGDHN.

Ông Đỗ Văn Tâm, Trưởng Ban Kiểm soát, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội theo Quyết định số 588/QĐ-SGDHN.

Bà Vũ Thị Thúy Ngà, Giám đốc phòng Thị trường Trái phiếu, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội theo Quyết định số 589/QĐ-SGDHN.

Ban lãnh đạo của HNX

Như vậy, bộ máy nhân sự lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã cơ bản được kiện toàn sau khi hoàn thành chuyển đổi hoạt động sang mô hình mới, thành công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam từ ngày 6/8/2021.

Ngoài 3 Phó tổng giám đốc mới được bổ nhiệm, bộ máy lãnh đạo của HNX hiện nay gồm có: Chủ tịch Sở Nguyễn Duy Thịnh, Quyền Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Phong, Phó Tổng Giám đốc thường trực Nguyễn Tuấn Anh.

Thống kê của HNX cho thấy, thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX đóng cửa tháng 10 với chỉ số HNX-Index đạt 412,12 điểm, tăng 15,33% so với cuối tháng 9. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 2,69 tỷ cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 59,8 nghìn tỷ đồng.

Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt hơn 128 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt hơn 2.848 tỷ đồng/phiên, giảm 22,4% về khối lượng giao dịch và 15,27% về giá trị giao dịch so với tháng trước đó. So với cùng kỳ năm trước, khối lượng giao dịch bình quân phiên tăng 109%, tương ứng giá trị giao dịch bình quân phiên tăng 232%.

Tính đến hết tháng 10, khối lượng giao dịch bình quân năm 2021 đạt 148 triệu cổ phiếu/phiên (tăng 169% cùng kỳ năm 2020), tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt 2.981 tỷ đồng/phiên (tăng 378% so với cùng kỳ 2020).

Giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng 10 đạt hơn 440 nghìn tỷ đồng, tăng 6,18% so với cuối tháng trước đó. Cũng trong tháng 10, thị trường niêm yết HNX có thêm 2 doanh nghiệp và có thêm 7 doanh nghiệp niêm yết bổ sung với tổng khối lượng niêm yết bổ sung đạt 107,3 triệu cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2021 của HNX cho thấy, HNX đạt doanh thu thuần 550 tỷ đồng, tăng 63% và lợi nhuận trước thuế 392,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 313,9 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh tích cực của HNX đến từ sự bùng nổ về quy mô thị trường chứng khoán, kéo theo nguồn thu từ phí giao dịch chứng khoán tăng mạnh. Trong 6 tháng đầu năm 2021, HNX thu về 506,2 tỷ đồng phí giao dịch chứng khoán, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước.

Theo quy định, HNX sẽ thu phí 0,03% trên tổng giá trị giao dịch cổ phiếu và 0,02% với ETF, chứng quyền. Tuy vậy, mức phí hiện đang giảm xuống còn lần lượt 0,027% và 0,018% theo Thông tư 14/2020/TT-BTC hỗ trợ nhà đầu tư bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. Mức giảm phí giao dịch này sẽ có hiệu lực tới 31/12/2021.

Năm 2021, HNX đặt kế hoạch doanh thu 824 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 499,9 tỷ đồng. Với kết quả thực hiện sau 6 tháng, HNX đã hoàn thành 67% chỉ tiêu doanh thu và 78,5% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.