2 "sếp lớn" của Eximbank vừa chuyển sang ABBank là ai?

2 "sếp lớn" của Eximbank vừa chuyển sang ABBank là ai?

Ông Nguyễn Cảnh Vinh, nguyên quyền Tổng giám đốc Eximbank và ông Trần Trung Kiên, Giám đốc cấp cao khu vực phía Bắc của Eximbank vừa được ngân hàng ABBank tuyển dụng và bổ nhiệm vào 2 vị trí nhân sự cấp cao.
Thay đổi lãnh đạo cấp cao tại Ngân hàng TMCP An Bình

Thay đổi lãnh đạo cấp cao tại Ngân hàng TMCP An Bình

(DNVN) - Ông Lê Hải được Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc tại ABBANK thay ông Phạm Duy Hiếu kể từ ngày 01/04/2020.