ABBank báo lãi 1.702 tỷ đồng cả năm 2022, giảm 13% so với cùng kỳ

Phương Nga/VNB 09:47 | 27/01/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
ABBank báo lãi nhuận trước thuế cả năm đạt 1.702 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ do lạm phát và môi trường lãi suất, tỷ giá biến động.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - Mã: ABB) công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 1.702 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ và không hoàn thành kế hoạch năm (3.079 tỷ đồng).

Trong đó, nguồn thu chính của ngân hàng - thu nhập lãi thuần tăng 22% so với cùng kỳ, đạt 3.735 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác và thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần cũng tăng lần lượt 62% và 300% so với năm 2021.

Ở chiều ngược lại, hoạt động kinh doanh ngoại hối và hoạt động dịch vụ giảm 53% và 34% so với năm trước. Mảng chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư lỗ lần lượt 57 tỷ và 22 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đều lãi hơn 200 tỷ đồng.

Phía ngân hàng cho biết do ảnh hưởng lạm phát, nhiều khoản chi phí phát sinh tăng so với 2021 và kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, năm qua hoạt động kinh doanh trái phiếu Chính phủ gặp khó khăn do mặt bằng lãi suất tăng, tỷ giá ngoại tệ biến động gây ảnh hưởng bất lợi, đến cuối năm ABBank thực hiện kết chuyển số dư tài khoản kinh doanh ngoại tệ bảo đảm tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng như điều chỉnh danh mục đầu tư đã tác động đến lợi nhuận cả năm, chưa đạt kỳ vọng so với kế hoạch đại hội cổ đông đã thông qua.

Kết quả kinh doanh cả năm 2022 của ABBank. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Tính đến hết ngày 31/12/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt 130.162 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cuối năm 2021. Dư nợ tín dụng ghi nhận con số 82.011 tỷ đồng, tương đương tăng 18,9% so với cùng kỳ. Huy động từ khách hàng đạt 84.125 tỷ đồng, tăng 24% với năm 2021.

Về chất lượng tài sản, nợ xấu nội bảng của ABBank tăng đến 46,3% so với đầu năm do nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng gần 63% trong kỳ. Do đó, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2,34% lên 2,88%.

Một số chỉ tiêu của ABBank trong năm. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).