ADB: Thương mại giữa các nền kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương đã tăng lên mức cao nhất trong vòng ba thập niên

ADB: Thương mại giữa các nền kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương đã tăng lên mức cao nhất trong vòng ba thập niên

Báo cáo Hội nhập kinh tế Châu Á (AEIR) 2022 vừa được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) công bố đã khẳng định: Thương mại giữa các nền kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương đã tăng lên mức cao nhất trong vòng ba thập niên, củng cố khả năng phục hồi kinh tế khu vực.