Doanh nghiệp phải thích ứng với thay đổi và dạy cho người máy biết cười

Doanh nghiệp phải thích ứng với thay đổi và dạy cho người máy biết cười

(DNVN) - Chia sẻ kinh nghiệm tại phiên thảo luận “Việt Nam - Kết nối và sáng tạo: Những cơ hội mới trong kinh doanh”, các diễn giả cho rằng, trước thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, kỹ năng cần thiết nhất của doanh nghiệp là thích ứng với sự thay đổi, thậm chí, phải dạy cho người máy biết cười.