Tăng cường xe bán hàng lưu động tại TP.HCM, Hà Nội

Tăng cường xe bán hàng lưu động tại TP.HCM, Hà Nội

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, theo chỉ đạo của Chính phủ, Sở Công Thương TP.HCM, Hà Nội mở thêm hàng ngàn điểm bán hàng lưu động góp phần giảm tải cho các chợ truyền thống và siêu thị.