Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Phương pháp định giá đất nên học hỏi kinh nghiệm quốc tế

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Phương pháp định giá đất nên học hỏi kinh nghiệm quốc tế

Phương pháp định giá đất là một trong những nội dung quan trọng nhất của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tuy nhiên hiện vẫn còn quan điểm khác nhau. Theo đó, chuyên gia, đại biểu Quốc hội đã có những ý kiến để góp phần hoàn thiện Dự thảo Luật trình Quốc hội khóa XV xem xét, dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 6.
Ban hành hướng dẫn về định giá đất trước ngày 15/8

Ban hành hướng dẫn về định giá đất trước ngày 15/8

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về đất đai, đặc biệt là Luật Đất đai (sửa đổi) đồng thời hoàn thành việc ban hành hướng dẫn về định giá đất trước ngày 15/8.