`Ông lớn` ngành xây dựng Coteccons thua lỗ lớn trong quý 3

`Ông lớn` ngành xây dựng Coteccons thua lỗ lớn trong quý 3

Coteccons (HoSE: CTD) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với doanh thu thuần giảm 55%, lợi nhuận sau thuế giảm 46%, lần lượt đạt 2.776 tỷ đồng và 88,7 tỷ đồng. Lợi nhuận quý này cũng thấp nhất kể từ năm 2016