Triết lý kinh doanh của doanh nhân bất động sản 8X Nghệ An

Triết lý kinh doanh của doanh nhân bất động sản 8X Nghệ An

Với chừng ấy năm kinh nghiệm, bằng chiến lược đúng đắn cùng sự nỗ lực, quyết tâm hết mình, Công ty CP Đầu tư & Quản lý Bất động sản  Tâm Quê đã có bước phát triển đột phá về mọi mặt và trở thành một trong những đơn vị chuyên nghiệp có quy mô lớn nhất trên thị trường bất động sản Nghệ An và khu vực lân cận.