Các dự án của Tập đoàn Phúc Sơn tại Quảng Ngãi vào tầm ngắm của Bộ Công an

Các dự án của Tập đoàn Phúc Sơn tại Quảng Ngãi vào tầm ngắm của Bộ Công an

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đề nghị tỉnh Quảng Ngãi cung cấp tài liệu liên quan đến quá trình phê duyệt chủ trương, lựa chọn nhà đầu tư... các dự án, công trình do Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn và các công ty thành viên làm chủ đầu tư, thi công tại Quảng Ngãi.
Quảng Ngãi dành hơn 2.000 ha đất để phát triển các dự án nhà ở

Quảng Ngãi dành hơn 2.000 ha đất để phát triển các dự án nhà ở

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050 nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở, cải thiện điều kiện ở, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và an sinh xã hội.